Kết quả tìm kiếm

 1. Bùi Minh Anh
 2. Bùi Minh Anh
 3. Bùi Minh Anh
 4. Bùi Minh Anh
  Tìm nghiệm nguyên của phương trình: (x^{2}+y^{2}+1)^{2}-5x^{2}-4y^{2}-5=0
  Chủ đề bởi: Bùi Minh Anh, 10 Tháng mười hai 2017, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 5. Bùi Minh Anh
  Tìm x,y\epsilon N biết: a, 5^{x}+48=y^{2} b, 3^{x}+7=y^{3} c, 8^{x}+61=y^{3}
  Chủ đề bởi: Bùi Minh Anh, 6 Tháng mười hai 2017, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 6. Bùi Minh Anh
 7. Bùi Minh Anh
  Chủ đề

  Nghiệm nguyên

  Tìm x,y nguyên biết x^2 - xy = 6x - 5y - 8
  Chủ đề bởi: Bùi Minh Anh, 21 Tháng mười một 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 8. Bùi Minh Anh
  Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x^{4}-x^{3}-10x^{2}+6
  Chủ đề bởi: Bùi Minh Anh, 17 Tháng mười một 2017, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 9. Bùi Minh Anh
 10. Bùi Minh Anh
 11. Bùi Minh Anh
  Tìm cặp x,y nguyên thỏa mãn: (x+1)^{4}-(y+1)^{2}=y^{2}-x^{4}
  Chủ đề bởi: Bùi Minh Anh, 2 Tháng mười một 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 12. Bùi Minh Anh
 13. Bùi Minh Anh
  Chủ đề

  Số chính phương

  Tìm số tự nhiên x,y sao cho : 2^{x}+7=y^{2}
  Chủ đề bởi: Bùi Minh Anh, 28 Tháng mười 2017, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 14. Bùi Minh Anh
  Cho (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 6abc .Cmr : a^3+b^3+c^3 = 3abc(a+b+c+1)
  Chủ đề bởi: Bùi Minh Anh, 23 Tháng mười 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 15. Bùi Minh Anh
 16. Bùi Minh Anh
 17. Bùi Minh Anh
  Phân tích đa thức thành nhân tử : x^8 + x^6 + x^4 + x^2 + 1
  Chủ đề bởi: Bùi Minh Anh, 13 Tháng mười 2017, 7 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 18. Bùi Minh Anh
 19. Bùi Minh Anh
  CMR: x^50 + x^10 + 1 chia hết cho x^20 + x^10 + 1
  Chủ đề bởi: Bùi Minh Anh, 27 Tháng chín 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 20. Bùi Minh Anh
-->