Kết quả tìm kiếm

 1. ThuHa_012
  Tìm ảnh của (E): x^2/25+y^2/16=1 qua phép quay Q(0;-135°)
  Chủ đề bởi: ThuHa_012, 19 Tháng tám 2020, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Phép dời hình - phép đồng dạng
 2. ThuHa_012
 3. ThuHa_012
 4. ThuHa_012
 5. ThuHa_012
  . cho tam giác ABC , Tìm tập hợp các điểm M sao cho : a , | MA + MB - MC| = | 2MA - MB|
  Chủ đề bởi: ThuHa_012, 13 Tháng mười 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Vectơ
 6. ThuHa_012
 7. ThuHa_012
 8. ThuHa_012
  Cho hình vuông abcd tâm o cạnh a. Tính vecto ab+ vecto ob
  Chủ đề bởi: ThuHa_012, 29 Tháng chín 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Vectơ
 9. ThuHa_012
-->