Kết quả tìm kiếm

 1. Như Thủy.
 2. Như Thủy.
 3. Như Thủy.
 4. Như Thủy.
 5. Như Thủy.
 6. Như Thủy.
 7. Như Thủy.
 8. Như Thủy.
 9. Như Thủy.
 10. Như Thủy.
 11. Như Thủy.
 12. Như Thủy.
 13. Như Thủy.
  Giải các phương trình sau: 1. x(2x^2+3)=5x^2 2.(2-x)(x+5)=(3-2x)(x-2)
  Chủ đề bởi: Như Thủy., 11 Tháng ba 2020, 7 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 14. Như Thủy.
 15. Như Thủy.
 16. Như Thủy.
 17. Như Thủy.
 18. Như Thủy.
 19. Như Thủy.
  Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) = e^x(1-3e^-2x)
  Chủ đề bởi: Như Thủy., 10 Tháng hai 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Nguyên hàm và tích phân
 20. Như Thủy.
-->