Kết quả tìm kiếm

 1. Như Thủy.
 2. Như Thủy.
 3. Như Thủy.
 4. Như Thủy.
 5. Như Thủy.
 6. Như Thủy.
  Giải các phương trình sau: 1. x(2x^2+3)=5x^2 2.(2-x)(x+5)=(3-2x)(x-2)
  Chủ đề bởi: Như Thủy., 11 Tháng ba 2020, 7 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 7. Như Thủy.
 8. Như Thủy.
 9. Như Thủy.
 10. Như Thủy.
 11. Như Thủy.
 12. Như Thủy.
  Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) = e^x(1-3e^-2x)
  Chủ đề bởi: Như Thủy., 10 Tháng hai 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Nguyên hàm và tích phân
 13. Như Thủy.
 14. Như Thủy.
 15. Như Thủy.
 16. Như Thủy.
 17. Như Thủy.
 18. Như Thủy.
 19. Như Thủy.
 20. Như Thủy.
-->