Kết quả tìm kiếm

 1. tuấn noble
  vì sao người có cấu tạo mắt tốt mà vẫn bị mù
  Chủ đề bởi: tuấn noble, 9 Tháng tư 2018, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 2. tuấn noble
  so sánh chức năng và cấu tạo của đại não và tủy não
  Chủ đề bởi: tuấn noble, 9 Tháng tư 2018, 10 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 3. tuấn noble
  Chủ đề

  Sinh [Sinh 8] Mắt

  nêu cấu tạo của mắt
  Chủ đề bởi: tuấn noble, 9 Tháng tư 2018, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 4. tuấn noble
 5. tuấn noble
  tìm a,b để:x^{3}+ax^{2}+2x+b chia hết cho x^{2}+x+1
  Chủ đề bởi: tuấn noble, 25 Tháng một 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 6. tuấn noble
  1)cho 3x^{2}- 7xy+4y^{2} tính M=\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc}
  Chủ đề bởi: tuấn noble, 25 Tháng một 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 7. tuấn noble
 8. tuấn noble
 9. tuấn noble
  cho a^{3}+b^{3}+c^{3}=3abc tính p=(\frac{a}{b}+1)(\frac{b}{c}+1)(\frac{c}{a}+1)
  Chủ đề bởi: tuấn noble, 30 Tháng mười hai 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 10. tuấn noble
 11. tuấn noble
  Chủ đề

  Toán đại số

  tìm số nguyên n sao cho \frac{6n+2}{3n^{2}-2n-1}
  Chủ đề bởi: tuấn noble, 6 Tháng mười hai 2017, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 12. tuấn noble
  Chủ đề

  tìm max

  a)-x^{2}+6x-5 b)-4x^{2}-4x c)5-2x^{2}+x
  Chủ đề bởi: tuấn noble, 6 Tháng mười hai 2017, 7 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 13. tuấn noble
  Chủ đề

  tìm min

  a) x^{2} +5x+7 b)3x^{2}+y^{2} với x,y thỏa mãn điều kiện 3x+y=1 c)(x-1)^{2}+(x-3)^{2}
  Chủ đề bởi: tuấn noble, 6 Tháng mười hai 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 14. tuấn noble
  Chủ đề

  Toán tìm min max

  tìm max A=-2x^{2}+3x+1 B=-5x^{2}-x-3
  Chủ đề bởi: tuấn noble, 27 Tháng chín 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 15. tuấn noble
 16. tuấn noble
  Chủ đề

  tìm min max

  A=2x-5x+7 B=x^{2}+2y^{2}-2xy-4x+6y+5
  Chủ đề bởi: tuấn noble, 21 Tháng chín 2017, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 17. tuấn noble
  Chủ đề

  tìm x,y

  a)x^{2}- x=0 b)x^{2}-4x-5=0 c)x^{2}+2y^{2}-4x+12y+22=0
  Chủ đề bởi: tuấn noble, 21 Tháng chín 2017, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 18. tuấn noble
  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  Chủ đề bởi: tuấn noble, 10 Tháng chín 2017, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận - Chia sẻ chung
 19. tuấn noble
  bài 198 nha [ATTACH]
  Chủ đề bởi: tuấn noble, 1 Tháng chín 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận - Chia sẻ chung
 20. tuấn noble
  Chủ đề

  tiếng anh

  [ATTACH]
  Chủ đề bởi: tuấn noble, 1 Tháng chín 2017, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận - Chia sẻ chung
-->