Kết quả tìm kiếm

 1. Lê Vinh
  Bình phương lên
  Đăng bởi: Lê Vinh, 31 Tháng tám 2019 trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 2. Lê Vinh
  a)2 bên đều chứa hằng đẳng thức số 2
  Đăng bởi: Lê Vinh, 31 Tháng tám 2019 trong diễn đàn: Đại số
 3. Lê Vinh
  Không phải thế, thay vào x=(n+1)^2 cơ
  Đăng bởi: Lê Vinh, 31 Tháng tám 2019 trong diễn đàn: Thảo luận chung
 4. Lê Vinh
  vẫn thỏa mãn mà
  Đăng bởi: Lê Vinh, 31 Tháng tám 2019 trong diễn đàn: Thảo luận chung
 5. Lê Vinh
  thử cho n=-100 xem
  Đăng bởi: Lê Vinh, 31 Tháng tám 2019 trong diễn đàn: Thảo luận chung
 6. Lê Vinh
 7. Lê Vinh
 8. Lê Vinh
  Sao vô số được????
  Đăng bởi: Lê Vinh, 31 Tháng tám 2019 trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 9. Lê Vinh
 10. Lê Vinh
  Lỗi rồi bạn
  Đăng bởi: Lê Vinh, 31 Tháng tám 2019 trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 11. Lê Vinh
  Chắc cái phần trong ... khác 0 không???
  Đăng bởi: Lê Vinh, 31 Tháng tám 2019 trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 12. Lê Vinh
 13. Lê Vinh
 14. Lê Vinh
  Sự thực thì n không >= -1 x vẫn tồn tại
  Đăng bởi: Lê Vinh, 31 Tháng tám 2019 trong diễn đàn: Thảo luận chung
 15. Lê Vinh
 16. Lê Vinh
 17. Lê Vinh
 18. Lê Vinh
 19. Lê Vinh
 20. Lê Vinh
  Đặt tính chia đi, rồi cho số dư =0
  Đăng bởi: Lê Vinh, 30 Tháng tám 2019 trong diễn đàn: Đại số
-->