Kết quả tìm kiếm

 1. donald trump
 2. donald trump
 3. donald trump
 4. donald trump
 5. donald trump
 6. donald trump
 7. donald trump
  Chủ đề

  Toán GTNN và GTLN

  Tìm GTNN của biểu thức: P=x^{2}-x\sqrt{y}+x+y-\sqrt{y}+1
  Chủ đề bởi: donald trump, 13 Tháng mười 2017, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 8. donald trump
 9. donald trump
 10. donald trump
 11. donald trump
 12. donald trump
 13. donald trump
 14. donald trump
  Giải PT: (x-2)(\sqrt{3x-1}-1)=3x
  Chủ đề bởi: donald trump, 16 Tháng chín 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 15. donald trump
 16. donald trump
 17. donald trump
 18. donald trump
  Muối nhôm sunfat trong dung dịch có tác dụng làm trong nước vì sao?
  Chủ đề bởi: donald trump, 1 Tháng chín 2017, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Kim loại
 19. donald trump
 20. donald trump
-->