Kết quả tìm kiếm

 1. Lena1315
 2. Lena1315
 3. Lena1315
 4. Lena1315
  [ATTACH] ...................................
  Chủ đề bởi: Lena1315, 27 Tháng năm 2020, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 5. Lena1315
 6. Lena1315
 7. Lena1315
  [ATTACH] .........................................................................
  Chủ đề bởi: Lena1315, 6 Tháng năm 2020, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Hình học
 8. Lena1315
 9. Lena1315
  Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng: [ATTACH]
  Chủ đề bởi: Lena1315, 19 Tháng tư 2020, 9 lần trả lời, trong diễn đàn: Toán
 10. Lena1315
  [ATTACH] .....................................
  Chủ đề bởi: Lena1315, 17 Tháng tư 2020, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Toán
 11. Lena1315
  Tìm x, y \ \epsilon \ Z^+ thỏa mãn x^2+x-1=3^{2y+1}
  Chủ đề bởi: Lena1315, 17 Tháng tư 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Toán
 12. Lena1315
  [ATTACH] ....................................................................
  Chủ đề bởi: Lena1315, 15 Tháng tư 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Toán
 13. Lena1315
 14. Lena1315
  Giải phương trình nghiệm nguyên: [ATTACH]
  Chủ đề bởi: Lena1315, 8 Tháng tư 2020, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 15. Lena1315
  [ATTACH] .......................................
  Chủ đề bởi: Lena1315, 7 Tháng tư 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 16. Lena1315
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm GTNN

  [ATTACH] ...............................................
  Chủ đề bởi: Lena1315, 4 Tháng tư 2020, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 17. Lena1315
 18. Lena1315
  [ATTACH] ................................
  Chủ đề bởi: Lena1315, 3 Tháng tư 2020, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 19. Lena1315
  [ATTACH] .................................................
  Chủ đề bởi: Lena1315, 3 Tháng tư 2020, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 20. Lena1315
-->