Kết quả tìm kiếm

 1. howare
 2. howare
  Giải phương trình sau: $ 4\sqrt{x+1}+2\sqrt{2x+3}=(x-1)(x^{2}-2) $
  Chủ đề bởi: howare, 6 Tháng tám 2016, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Phương trình. Hệ phương trình
 3. howare
  Giải phương trình sau: $ x^{2}+2x+\sqrt{x+3}+2x\sqrt{x+3}=0 $
  Chủ đề bởi: howare, 5 Tháng tám 2016, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Phương trình. Hệ phương trình
 4. howare
  Giải phương trình sau: $ \sqrt{x^{2}+x+2}=\frac{3x^{3}+3x+2}{3x+1} $
  Chủ đề bởi: howare, 5 Tháng tám 2016, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Phương trình. Hệ phương trình
 5. howare
 6. howare
 7. howare
-->