Kết quả tìm kiếm

 1. Trần Thùy Lunh
  Chủ đề

  Toán 9 chia het

  Cho {{x}^{2}}+{{y}^{2}}={{z}^{2}} Chứng minh {{x}^{3}}y-x{{y}^{3}}\vdots 84
  Chủ đề bởi: Trần Thùy Lunh, 5 Tháng chín 2019, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 2. Trần Thùy Lunh
  Tìm x, y nguyên biết \sqrt{x}+\sqrt{y}+2016=\sqrt{xy}
  Chủ đề bởi: Trần Thùy Lunh, 5 Tháng chín 2019, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 3. Trần Thùy Lunh
  tìm 2 chữ số tận cùng của tích 7.19.31...1999 Giúp mình với
  Chủ đề bởi: Trần Thùy Lunh, 10 Tháng tám 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 4. Trần Thùy Lunh
  Chủ đề

  Toán 9 bđt

  [ATTACH] giúp mình với, cảm ơn
  Chủ đề bởi: Trần Thùy Lunh, 10 Tháng tám 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 5. Trần Thùy Lunh
  Chủ đề

  Toán 9 gtnn

  tìm GTNN của P=căn(x-1) + căn(6-3x) giúp mình với
  Chủ đề bởi: Trần Thùy Lunh, 6 Tháng bảy 2019, 6 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 6. Trần Thùy Lunh
  [ATTACH] giúp mình với!!!!Cảm ơn
  Chủ đề bởi: Trần Thùy Lunh, 3 Tháng bảy 2019, 14 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 7. Trần Thùy Lunh
  [ATTACH] giúp mình với!!!!!!!!! Cảm ơn trước
  Chủ đề bởi: Trần Thùy Lunh, 1 Tháng bảy 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 8. Trần Thùy Lunh
  Chủ đề

  Toán 9 bđt

  [IMG] giúp mình với!!!!!!!!!!!!!
  Chủ đề bởi: Trần Thùy Lunh, 29 Tháng sáu 2019, 7 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 9. Trần Thùy Lunh
  Chủ đề

  Toán 9 bđt

  [ATTACH] giúp mình với cảm ơn trước!
  Chủ đề bởi: Trần Thùy Lunh, 29 Tháng sáu 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 10. Trần Thùy Lunh
  Chủ đề

  Toán 6 HSG

  Cho 2^{6}+2^{x}+2^{3y}=A^{2}<10000 với x,y là số tự nhiên Tìm GTNN của x+y
  Chủ đề bởi: Trần Thùy Lunh, 25 Tháng sáu 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 11. Trần Thùy Lunh
  Chủ đề

  Toán 7 chia hết

  Tìm số dư của 3^{506^{80}} khi chia cho 15 Giúp mình với
  Chủ đề bởi: Trần Thùy Lunh, 19 Tháng sáu 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 12. Trần Thùy Lunh
 13. Trần Thùy Lunh
  Chủ đề

  Toán 6 Tìm x,y

  Tìm số tự nhiên x,y thỏa mãn 1000x^2+y=1001y^2+x\ Giúp mik với Cảm ơn nhiều
  Chủ đề bởi: Trần Thùy Lunh, 14 Tháng sáu 2019, 31 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 14. Trần Thùy Lunh
  Chủ đề

  Toán 7 Tìm x và y

  tìm x,y 21^x+16^y-10=(căn 3)^y! Giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Chủ đề bởi: Trần Thùy Lunh, 31 Tháng năm 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 15. Trần Thùy Lunh
  Chủ đề

  Toán 8 bđt

  [ATTACH] ai làm được giúp mình với , cảm ơn nhiều:D:D
  Chủ đề bởi: Trần Thùy Lunh, 31 Tháng năm 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 16. Trần Thùy Lunh
  Chủ đề

  Toán 8 toán 8

  Giải pt nghiệm nguyên 4(x-3)y^2+2(x^2-4x+3)y+x^2-5x=6
  Chủ đề bởi: Trần Thùy Lunh, 27 Tháng tư 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 17. Trần Thùy Lunh
  Chủ đề

  Toán 8 toán 8

  giúp mình với Giải phương trình nghiệm nguyên x^2y+4xy+4y = 162x+162y
  Chủ đề bởi: Trần Thùy Lunh, 25 Tháng tư 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 18. Trần Thùy Lunh
 19. Trần Thùy Lunh
  Chủ đề

  Toán 8 toán 8 hsg

  Tìm x,y biết : x^ + 2x = 2018 - y^2
  Chủ đề bởi: Trần Thùy Lunh, 9 Tháng tư 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 20. Trần Thùy Lunh
-->