Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyễn Quang Thắng
 2. Nguyễn Quang Thắng
 3. Nguyễn Quang Thắng
  1) a) ab=360;BCNN(a,b)=60 b)BCNN(a,b)+UCLN(a,b)=55
  Chủ đề bởi: Nguyễn Quang Thắng, 14 Tháng tám 2018, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 4. Nguyễn Quang Thắng
 5. Nguyễn Quang Thắng
 6. Nguyễn Quang Thắng
 7. Nguyễn Quang Thắng
 8. Nguyễn Quang Thắng
  Chủ đề

  Toán 8 Thắc mắc

  Dấu \geq với dấu \geqslant có khác nhau chổ nào không
  Chủ đề bởi: Nguyễn Quang Thắng, 13 Tháng tám 2018, 6 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 9. Nguyễn Quang Thắng
 10. Nguyễn Quang Thắng
  \frac{x}{2(x-3)}+\frac{x}{2(x+1)}=\frac{2x}{(x+1)(x-3)}
  Chủ đề bởi: Nguyễn Quang Thắng, 13 Tháng tám 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 11. Nguyễn Quang Thắng
  P=\frac{x^{2}-x+1}{x^{2}+x+1}
  Chủ đề bởi: Nguyễn Quang Thắng, 13 Tháng tám 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 12. Nguyễn Quang Thắng
  \frac{x}{x+1}+\frac{3}{x-1}=\frac{1}{1-x^{2}}
  Chủ đề bởi: Nguyễn Quang Thắng, 13 Tháng tám 2018, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 13. Nguyễn Quang Thắng
 14. Nguyễn Quang Thắng
 15. Nguyễn Quang Thắng
  (ax+by)^{2}\leqslant (a^{2}+b^{2}).(x^{2}+y^{2})
  Chủ đề bởi: Nguyễn Quang Thắng, 12 Tháng tám 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 16. Nguyễn Quang Thắng
  Tìm n \in Z^{+} thỏa n+ 26 và n^{2}-11 đều là lập phương 1 số nguyên dương
  Chủ đề bởi: Nguyễn Quang Thắng, 12 Tháng tám 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 17. Nguyễn Quang Thắng
  Tìm x,y \in Z sao cho 5x^{2}+y^{2}=17+2xy
  Chủ đề bởi: Nguyễn Quang Thắng, 12 Tháng tám 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 18. Nguyễn Quang Thắng
 19. Nguyễn Quang Thắng
  Chủ đề

  Toán 8 Tính

  \frac{2x+4}{4x^{2}-x}:\frac{x^{2}+2x}{1-4x}
  Chủ đề bởi: Nguyễn Quang Thắng, 12 Tháng tám 2018, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 20. Nguyễn Quang Thắng
  Chủ đề

  Toán 8 Tìm GTNN

  Cho a,b>0 và a^{2}+b^{2}=4 . Tìm GTNN của A=\frac{ab}{a+b-2}
  Chủ đề bởi: Nguyễn Quang Thắng, 10 Tháng tám 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
-->