Kết quả tìm kiếm

 1. thanhjimi
 2. thanhjimi
 3. thanhjimi
 4. thanhjimi
 5. thanhjimi
 6. thanhjimi
  3\sqrt{x-1} + m\sqrt{x+1}=2\sqrt[4]{x^{2}-1}
  Chủ đề bởi: thanhjimi, 20 Tháng một 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Hàm số bậc nhất và bậc hai
 7. thanhjimi
  cho a,b,c >0 và a + \sqrt{ab} + \sqrt[3]{abc } = \frac{4}{3} tìm min Q =a +b+c
  Chủ đề bởi: thanhjimi, 28 Tháng mười hai 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 8. thanhjimi
 9. thanhjimi
 10. thanhjimi
 11. thanhjimi
 12. thanhjimi
 13. thanhjimi
  \frac{yz}{x} +\frac{xz}{y} +\frac{yx}{z} \leq x+y+z
  Chủ đề bởi: thanhjimi, 20 Tháng mười một 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Bất đẳng thức. Bất phương trình
 14. thanhjimi
 15. thanhjimi
 16. thanhjimi
 17. thanhjimi
 18. thanhjimi
  x^2{}-2(a+b+c)x + 3(ab+bc+ca)=0
  Chủ đề bởi: thanhjimi, 6 Tháng mười 2018, 7 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 19. thanhjimi
 20. thanhjimi
-->