Kết quả tìm kiếm

 1. Clara Potter
 2. Clara Potter
 3. Clara Potter
  Chủ đề

  tin 7

  các bước để vẽ hình tứ giác trong geogebra [ATTACH]
  Chủ đề bởi: Clara Potter, 28 Tháng tư 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Tin học cấp II
 4. Clara Potter
 5. Clara Potter
 6. Clara Potter
 7. Clara Potter
  Chứng minh M ( x) = x^2+2x +3 Vô nghiệm N(x) = x^2 - 4x+5 [ATTACH]
  Chủ đề bởi: Clara Potter, 18 Tháng tư 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 8. Clara Potter
 9. Clara Potter
  Tìm nhiệm của đa thức B( x) = ( 5x-2 )- ( x-6 ) C ( x) = x^2 -5x+6 [ATTACH]
  Chủ đề bởi: Clara Potter, 17 Tháng tư 2017, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 10. Clara Potter
 11. Clara Potter
 12. Clara Potter
 13. Clara Potter
 14. Clara Potter
 15. Clara Potter
 16. Clara Potter
 17. Clara Potter
 18. Clara Potter
 19. Clara Potter
-->