Kết quả tìm kiếm

 1. Ly Tâm
 2. Ly Tâm
 3. Ly Tâm
 4. Ly Tâm
 5. Ly Tâm
 6. Ly Tâm
  Giải bất phương trình \sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}\geq x
  Chủ đề bởi: Ly Tâm, 24 Tháng hai 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Bất đẳng thức. Bất phương trình
 7. Ly Tâm
  Giải phương trình sau: x(x-4)\sqrt{-x^2+4x}+(x-2)^2=2
  Chủ đề bởi: Ly Tâm, 20 Tháng hai 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Phương trình. Hệ phương trình
 8. Ly Tâm
  Giải phương trình sau: \sqrt[3]{x^2+4}=\sqrt{x-1}+2x-3
  Chủ đề bởi: Ly Tâm, 20 Tháng hai 2020, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Phương trình. Hệ phương trình
 9. Ly Tâm
 10. Ly Tâm
 11. Ly Tâm
 12. Ly Tâm
 13. Ly Tâm
 14. Ly Tâm
 15. Ly Tâm
 16. Ly Tâm
 17. Ly Tâm
 18. Ly Tâm
 19. Ly Tâm
 20. Ly Tâm
-->