Kết quả tìm kiếm

 1. ltnhgg
 2. ltnhgg
 3. ltnhgg
 4. ltnhgg
 5. ltnhgg
 6. ltnhgg
  Phân tích đa thức thành nhân tử a(b^2+c^2+bc)+b(c^2+a^2+ac)+c(a^2+b^2+ab)
  Chủ đề bởi: ltnhgg, 17 Tháng bảy 2020, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 7. ltnhgg
 8. ltnhgg
 9. ltnhgg
 10. ltnhgg
 11. ltnhgg
 12. ltnhgg
 13. ltnhgg
 14. ltnhgg
 15. ltnhgg
 16. ltnhgg
  Bài 1 : Tim nghiệm của đa thức: a) f(x)= [IMG] b) f(x)= x^{2}-6x + 10
  Chủ đề bởi: ltnhgg, 23 Tháng sáu 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 17. ltnhgg
  Chủ đề

  Toán 7 Đa thức

  bài 1 : Cho a,b,c thuộc N * : 28/29 < 1/a + 1/b + 1/c < 1 Tìm S min = a+b+c
  Chủ đề bởi: ltnhgg, 20 Tháng sáu 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 18. ltnhgg
 19. ltnhgg
 20. ltnhgg
-->