Kết quả tìm kiếm

 1. Hồ Khánh Nam
 2. Hồ Khánh Nam
 3. Hồ Khánh Nam
 4. Hồ Khánh Nam
  Chủ đề

  Toán 9 Toán hsg

  cho (x+\sqrt{x^{2}+1})(y+\sqrt{y^{2}+1})=1. Tính x+y
  Chủ đề bởi: Hồ Khánh Nam, 26 Tháng tám 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 5. Hồ Khánh Nam
  \sqrt{x+2+3\sqrt{2x-5}}+\sqrt{x-2-\sqrt{2x-5}}=2\sqrt{2}
  Chủ đề bởi: Hồ Khánh Nam, 8 Tháng tám 2018, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 6. Hồ Khánh Nam
 7. Hồ Khánh Nam
 8. Hồ Khánh Nam
  x^{4}=24x^{2}-144 x^{2}+y^{2}-2(x+2y)+5=0
  Chủ đề bởi: Hồ Khánh Nam, 24 Tháng tư 2018, 9 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 9. Hồ Khánh Nam
  x^{4}=24x+32 x^{2}+y^{2}=xy
  Chủ đề bởi: Hồ Khánh Nam, 23 Tháng tư 2018, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 10. Hồ Khánh Nam
  (x^{2}+3x+3)^{3}+(x^{2}-x-1)^{3}-1=(2x^{2}+2x+1)^{3}
  Chủ đề bởi: Hồ Khánh Nam, 5 Tháng mười một 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 11. Hồ Khánh Nam
 12. Hồ Khánh Nam
  Cho A=n^{8}+4n^{7}+6n^{6}+4n^{5}+n^{4} CMR: A chia hết cho 10
  Chủ đề bởi: Hồ Khánh Nam, 7 Tháng mười 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 13. Hồ Khánh Nam
  Phân tích đa thức này thành nhân tử : a^{3}+b^{3}+c^{3}-3abc
  Chủ đề bởi: Hồ Khánh Nam, 17 Tháng chín 2017, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 14. Hồ Khánh Nam
 15. Hồ Khánh Nam
 16. Hồ Khánh Nam
-->