Kết quả tìm kiếm

 1. maitrangnghihoa5@gmail.com
 2. maitrangnghihoa5@gmail.com
 3. maitrangnghihoa5@gmail.com
  Giải phương trình : x^2 + \sqrt{1+x}+\sqrt{1-x} -2 = 0
  Chủ đề bởi: maitrangnghihoa5@gmail.com, 14 Tháng hai 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 4. maitrangnghihoa5@gmail.com
 5. maitrangnghihoa5@gmail.com
 6. maitrangnghihoa5@gmail.com
 7. maitrangnghihoa5@gmail.com
 8. maitrangnghihoa5@gmail.com
 9. maitrangnghihoa5@gmail.com
 10. maitrangnghihoa5@gmail.com
  Giải phương trình (4x-1)\sqrt{x^{2}+1}=2x^{2}+2x+1
  Chủ đề bởi: maitrangnghihoa5@gmail.com, 9 Tháng hai 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 11. maitrangnghihoa5@gmail.com
  Tìm nghiệm nguyên dương của PT : 3^{x}+1 = (y+1)^{2}
  Chủ đề bởi: maitrangnghihoa5@gmail.com, 8 Tháng hai 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 12. maitrangnghihoa5@gmail.com
 13. maitrangnghihoa5@gmail.com
  Chủ đề

  Toán 9 Đại số

  CMR : Phương trình x^2013 + y^2013 = 2015^2013 không có nghiệm nguyên dương
  Chủ đề bởi: maitrangnghihoa5@gmail.com, 28 Tháng một 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 14. maitrangnghihoa5@gmail.com
 15. maitrangnghihoa5@gmail.com
 16. maitrangnghihoa5@gmail.com
 17. maitrangnghihoa5@gmail.com
 18. maitrangnghihoa5@gmail.com
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm min

  Cho a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 1 . Tìm min a^2 + b^2 + c^2
  Chủ đề bởi: maitrangnghihoa5@gmail.com, 17 Tháng mười một 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 19. maitrangnghihoa5@gmail.com
 20. maitrangnghihoa5@gmail.com
  Cho x^{3} + y^{3} = z^{3} . Chứng minh : xyz chia hết cho 7
  Chủ đề bởi: maitrangnghihoa5@gmail.com, 10 Tháng mười một 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
-->