Kết quả tìm kiếm

 1. Pansyty
 2. Pansyty
 3. Pansyty
 4. Pansyty
 5. Pansyty
 6. Pansyty
 7. Pansyty
 8. Pansyty
  Chủ đề

  Toán 11 Giải PTLG

  a)(sin⁴2x+cos⁴2x-1)/sinx.cosx=0 b)sin³x.cos3x+cos³x.sin3x=sin³4x c)cot4x=tanx/2
  Chủ đề bởi: Pansyty, 17 Tháng chín 2020 lúc 12:22, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Hàm số và phương trình lượng giác
 9. Pansyty
  [IMG]
  Chủ đề bởi: Pansyty, 15 Tháng chín 2020 lúc 20:34, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Hàm số và phương trình lượng giác
 10. Pansyty
 11. Pansyty
 12. Pansyty
  Chủ đề

  Toán 11 Giải PTLG

  a)2sin²x-sinx=0 b)sinx-cosx=0.........................
  Chủ đề bởi: Pansyty, 15 Tháng chín 2020 lúc 17:51, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Hàm số và phương trình lượng giác
 13. Pansyty
  Chủ đề

  Toán 11 Giải PTLG

  a)4sin²(x+40°)-1=0 b)sin3x-cos2x=0 c)sin4x+cos5x=0
  Chủ đề bởi: Pansyty, 15 Tháng chín 2020 lúc 17:13, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Hàm số và phương trình lượng giác
 14. Pansyty
 15. Pansyty
 16. Pansyty
 17. Pansyty
 18. Pansyty
 19. Pansyty
  1) H2S, H2SO4, HNO3, HCl 2.Na2S, Na2SO3, BaCl2, NaCl
  Chủ đề bởi: Pansyty, 19 Tháng sáu 2020, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Oxi - lưu huỳnh
 20. Pansyty
-->