Kết quả tìm kiếm

 1. The legend
  Chủ đề

  Hóa 12 Este

  Este tạp chức kiểu RCOOR'COOR'' là sản phẩm của axit gì và ancol gì VD: CH3COOCH2CH2COOC2H5
  Chủ đề bởi: The legend, 30 Tháng sáu 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Este - Lipit
 2. The legend
 3. The legend
 4. The legend
 5. The legend
 6. The legend
 7. The legend
 8. The legend
 9. The legend
 10. The legend
 11. The legend
 12. The legend
 13. The legend
  Bác nào có vận dụng cao về xác suất cứ post lên đây nhé
  Chủ đề bởi: The legend, 26 Tháng mười hai 2017, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổ hợp xác suất
 14. The legend
  Hãy nêu tính chất của hai điện tích sau khi tiếp xúc nhau :v
  Chủ đề bởi: The legend, 16 Tháng mười hai 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Điện tích, điện trường
 15. The legend
 16. The legend
 17. The legend
 18. The legend
  Chủ đề

  Chương 2

  Hãy kể các tính chất về muối Amoni
  Chủ đề bởi: The legend, 21 Tháng mười một 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Nitơ - Photpho
 19. The legend
 20. The legend
-->