Kết quả tìm kiếm

 1. nguyengiathinhhtk@gmail.com
 2. nguyengiathinhhtk@gmail.com
 3. nguyengiathinhhtk@gmail.com
 4. nguyengiathinhhtk@gmail.com
 5. nguyengiathinhhtk@gmail.com
 6. nguyengiathinhhtk@gmail.com
 7. nguyengiathinhhtk@gmail.com
 8. nguyengiathinhhtk@gmail.com
 9. nguyengiathinhhtk@gmail.com
 10. nguyengiathinhhtk@gmail.com
 11. nguyengiathinhhtk@gmail.com
  Chủ đề

  ni tơ

  Mình dùng Nước vôi trong dư để phân biệt 3 chất C03 S03 và N2. Viết pt
  Chủ đề bởi: nguyengiathinhhtk@gmail.com, 15 Tháng bảy 2017, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Nitơ - Photpho
 12. nguyengiathinhhtk@gmail.com
  Chủ đề

  Ni tơ

  Phân tử ni tơ có năng lượng liên kết lớn đúng hay sai
  Chủ đề bởi: nguyengiathinhhtk@gmail.com, 15 Tháng bảy 2017, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Nitơ - Photpho
 13. nguyengiathinhhtk@gmail.com
 14. nguyengiathinhhtk@gmail.com
 15. nguyengiathinhhtk@gmail.com
 16. nguyengiathinhhtk@gmail.com
 17. nguyengiathinhhtk@gmail.com
 18. nguyengiathinhhtk@gmail.com
 19. nguyengiathinhhtk@gmail.com
 20. nguyengiathinhhtk@gmail.com
-->