Kết quả tìm kiếm

 1. Gấu Em
 2. Gấu Em
 3. Gấu Em
 4. Gấu Em
 5. Gấu Em
  Chủ đề

  Toán 11 đạo hàm

  câu 1: f(x)=x^{3}-2x^{2}+mx-3 . tính f'(x)\geq 0 \forall x\epsilon \mathbb{R} b, f'(x)<0
  Chủ đề bởi: Gấu Em, 18 Tháng năm 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đạo hàm
 6. Gấu Em
  Chủ đề

  Toán 11 đạo hàm

  câu 1: cho hàm số : y=\frac{cotx}{1+cot^{2}x} câu 2: y=\frac{4}{3}x^{5}-4x^{3}-x^{2} .tính f'(x)=0
  Chủ đề bởi: Gấu Em, 13 Tháng năm 2020, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Đạo hàm
 7. Gấu Em
 8. Gấu Em
 9. Gấu Em
 10. Gấu Em
  Tính giới hạn :lim [\frac{1}{1.4}+\frac{1}{2.5}+....+\frac{1}{n(n+3)}]
  Chủ đề bởi: Gấu Em, 28 Tháng ba 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Giới hạn
 11. Gấu Em
 12. Gấu Em
 13. Gấu Em
  Chủ đề

  Toán 11 giới hạn

  câu 1 : lim(\sqrt[3]{n-n^{3}}+\sqrt{n^{2}+3n}) câu 2: lim(\sqrt[3]{3n^{2}+n^{3}}-n)
  Chủ đề bởi: Gấu Em, 28 Tháng một 2020, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Giới hạn
 14. Gấu Em
  câu 1: lim(2n-\sqrt{4n^{2}+12n+5} +8) câu 2: lim\sqrt{n^{2}+n+5} +\sqrt{4n^{2}+12n+1}-3n
  Chủ đề bởi: Gấu Em, 28 Tháng một 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Giới hạn
 15. Gấu Em
 16. Gấu Em
 17. Gấu Em
 18. Gấu Em
 19. Gấu Em
 20. Gấu Em
-->