Kết quả tìm kiếm

 1. ĐT.ChâuGiang
 2. ĐT.ChâuGiang
  Chủ đề

  Toán 10 tập hợp

  cho 2 tập hợp A=[1;3]hợp[2;4] ; B=(m-1;m+2).Tìm m để A giao B khác rỗng
  Chủ đề bởi: ĐT.ChâuGiang, 15 Tháng chín 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Mệnh đề. Tập hợp
 3. ĐT.ChâuGiang
  chứng minh: A \cap ( B \cup C)=A \cap B \cup A \cap C
  Chủ đề bởi: ĐT.ChâuGiang, 15 Tháng chín 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Mệnh đề. Tập hợp
 4. ĐT.ChâuGiang
 5. ĐT.ChâuGiang
 6. ĐT.ChâuGiang
 7. ĐT.ChâuGiang
 8. ĐT.ChâuGiang
 9. ĐT.ChâuGiang
 10. ĐT.ChâuGiang
 11. ĐT.ChâuGiang
 12. ĐT.ChâuGiang
  giải phương trình : (x^2 - x +1)(x^2 + 4x +1) = 6x^2
  Chủ đề bởi: ĐT.ChâuGiang, 1 Tháng năm 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 13. ĐT.ChâuGiang
 14. ĐT.ChâuGiang
 15. ĐT.ChâuGiang
 16. ĐT.ChâuGiang
 17. ĐT.ChâuGiang
 18. ĐT.ChâuGiang
 19. ĐT.ChâuGiang
 20. ĐT.ChâuGiang
-->