Kết quả tìm kiếm

 1. ThuytrangNguyen2000

  Ngoại ngữ Phương pháp làm bài tập đọc hiểu Tiếng Anh

  DROUGHT IN THE UNITED STATES The Southwestern States of the United States suffered one of the worst droughts in their history from 1931 to 1938. The drought (41) ______ the entire country. Few food crops could be grown. Food became (42)______, and prices went up (43) ______ the nation. Hundreds...
 2. ThuytrangNguyen2000

  Toán Tính ĐB và NB

  mn giải giúp t bài này với http://www.upsieutoc.com/image/IDKvjj:c10
 3. ThuytrangNguyen2000

  Ngoại ngữ Tổng hợp lý thuyết và bài tập mệnh đề trạng ngữ

  1. Mary hurried, ................she was late. A. because of B. because C. despite D. although 2. We can’t listen to the music, ....................the noise from the next room. A. because of B. because C. despite D. although 3...
 4. ThuytrangNguyen2000

  English Ngân hàng bài tập trắc nghiệm ngữ pháp

  411: ................ Serbia defeated Germany surprised everyone. A. That B. Because C. When D. Whether 412: The captain as well as all the passengers .............. very frightened by the...
 5. ThuytrangNguyen2000

  Ngoại ngữ nên thi IELTS hay TOEIC hay TOEFL iBT

  ielts đi c, t thấy ielts phổ biến ở VN hơn toefl, chỉ thấy những người du học mỹ mới học toefl thôi
 6. ThuytrangNguyen2000

  Ngoại ngữ nên thi IELTS hay TOEIC hay TOEFL iBT

  nếu bạn thi chỉ cần để khỏi thi thptqg thì chọn cái nào cũng được, miễn ielts 4.0 hoặc toefl ibt 45 là ok
 7. ThuytrangNguyen2000

  Ngoại ngữ [English] - Trắc nghiệm Tiếng Anh

  Get on đúng ko ạ ? get on/along with sb nhé hoặc "be in harmony with sb, be in good term/relationship with sb: hòa thuận, có quan hệ tốt với ai đó" cũng được (mở rộng :))
 8. ThuytrangNguyen2000

  Ngoại ngữ Kiến thức trọng tâm phần thì

  S + Ved + after + S + had + Vpp S + had + Vpp + when/before/by the time + S + Ved >> 2 cái này là dùng had + Vpp nhé, còn has/have + Vpp dùng như thường thôi (dấu hiệu: so far, yet, just, lately, already, recently, up to now, up to present, t nhớ không nhầm thì có until hay till gì đấy không...
 9. ThuytrangNguyen2000

  Ngoại ngữ Kiến thức trọng tâm phần thì

  t thấy chủ yếu dùng thì hiện tại đơn để diễn tả một hành động mà đã được thực hiện ngay tức thì sau một hành động khác trong quá khứ (i bought a new dress as soon as i was paid) hoặc để diễn tả một hành động mà đã được thực hiện ngay tức thì sau một hành động khác trong tương lai (i'll...
 10. ThuytrangNguyen2000

  Tên Nick học mãi của bạn mang ý nghĩa gì?

  có thay đổi được tên acc không các cậu, tên t chả có tý ấn tượng gìYociexp38 Yociexp83
 11. ThuytrangNguyen2000

  [Chia sẻ]Từ đề văn "ai cũng muốn làm": Bắt nguồn của sự tử tế, chính là sự thấu cảm giữa con người

  đến bây giờ mình cũng chẳng hiểu tại sao netizen lại nói cô Bella là hot girl :Dr104
 12. ThuytrangNguyen2000

  Toán Hỏi đáp

  mọi người cho mình hỏi nên mua máy CASIO VN PLUS hay VINACAL ạ, vì mình thấy nhiều người review VINACAL mới ra nên có nhiều tính năng và nhanh hơn CASIO nhưng hiện tài liệu về sử dụng VINACAL giải toán không nhiều lắm nên mình không biết nên chọn máy nào :)
 13. ThuytrangNguyen2000

  Hướng dẫn Đăng bài viết mới

  em định đăng hỏi ý kiến thì có được đăng trong box hỏi bài tập không ạ
 14. ThuytrangNguyen2000

  Ngoại ngữ Kiến thức tổng quát thể bị động

  1. They arrange to hold a meeting in this city => They arrange for a meeting to be held in this city 2. Someone suggested making the examination easier => Someone suggested that the examination should be made easier 3. He recommended inviting only relatives => He recommended that relatives...
 15. ThuytrangNguyen2000

  Hướng dẫn Đăng bài viết mới

  sao em vào box môn mà không thấy mục đăng bài ạ :(
 16. ThuytrangNguyen2000

  Ngoại ngữ Kiến thức trọng tâm phần thì

  1. I ………have seen…………. this film twice. (see) 2. The train …………had just left……….when we got to the station. (just, leave) 3. It is raining now. It began raining two hours ago. So it ………has been raining…………. for two hours. (rain) 4. As soon as Martina (see) ……saw……….. the fire, she...
 17. ThuytrangNguyen2000

  Ngoại ngữ Khảo sát thông tin box Tiếng Anh

  - Tên thường gọi: Trang - Nick forum: @ThuytrangNguyen2000 - Đang học lớp: năm nay lên lớp 12 - Năng lực hiện tại: tb - khá - Tham gia topic nào: all trừ bồi dưỡng hsg - Ý kiến mở rộng topic: em không biết trong mỗi topic có những phần cụ thể nào nhưng chị có thể tăng cường bài tập về từng phần...
Top Bottom