Kết quả tìm kiếm

 1. thaotran19

  Toán chứng minh đẳng thức lượng giác

  Đề bài là chứng minh đúng ko bạn? Ta có: $cota-tana$ $=\dfrac{cosa}{sina}-\dfrac{sina}{cosa}$ $=\dfrac{cos^2a-sin^2a}{sina.cosa}$ $=\dfrac{cos2a}{\dfrac{1}{2}.sin2a}=2cot2a$ Vậy $cota-tana=2cot2a$ Áp dụng công thức trên ta có: $cot a - tan a - 2tan2a - 4tan4a$ $=2(cot2a-tan2a)-4tan4a$...
 2. thaotran19

  Toán Đại số 9

  Nhân $\sqrt{2}$ vào 2 vế rồi tách biểu thức dưới căn thành dạng bình phương...
 3. thaotran19

  [Toán 10] viết tính chất của tập hợp

  A=Tập các số tự nhiên nhỏ hơn 5. B=Tập các số tự nhiên chia hết cho 4 nhỏ hơn hoặc bằng 16. C=Tập các số có dạng $3^n$ với n là số tự nhiên nhỏ hơn 5. D=Tập các số có dạng $(3.n)^2 với n là số tự nhiên nhỏ hơn 5. E=Tập các số nguyên tố nhỏ hơn 13. F=Tập các số tự nhiên chia hết cho 3 nhỏ hơn 16.
 4. thaotran19

  Toán Chứng minh công thức Hê - rông

  Đoạn đó áp dụng công thức đấy bạn. $Cos~C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$
 5. thaotran19

  Toán 10 $\color{blue}{\fbox{$\bigstar \text{TOPIC} \bigstar $}}$ Ôn tập phương trình, hệ phương trình 2016

  Đk : $x\le\dfrac{5}{2}$ $\sqrt{2x}-\sqrt{5-2x}+x\sqrt{\dfrac{5-2x}{2x}}=2$ $(\sqrt{2x}-2)+(1-\sqrt{5-2x})+(x\sqrt{\dfrac{5-2x}{2x}}-1)=0$ $\dfrac{2x-4}{\sqrt{2x}+2}+\dfrac{2x-4}{\sqrt{5-2x}+1}+\dfrac{(x-2)(1-2x)}{\sqrt{10x-4x^2}+2}=0$...
 6. thaotran19

  Toán Giúp mik câu này nhé! Toán 8 phân tích đa thức ra nhân tử

  $(x^2-x+20)^2+(x-5)^2$ $=x^4-2x^3+42x^2-50x+425$ Ta có: $x^4-2x^3+42x^2-50x+425=(x^2+ax+b)(x^2+cx+d)=x^4+(a+c)x^3+(ac+b+d)x^2+(ad+bc)x+bd$ =>$\begin{cases}a + c = -2\\ac + b + d = 42\\ad + bc = -50\\bd = 425\end{cases}$ Xét bd=425 chọn b,d phù hợp. Ở đây chọn b=25,d=17 Thay vào hpt trên tìm đc...
 7. thaotran19

  Toán SOS

  Chứng minh bổ đề phụ: khi $a+b+c=0=> \dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}=(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c})^2$ Áp dụng bổ đề khi $a=1,b=\dfrac{1}{9...99},$ $c=\dfrac{-1}{0,99..9}=\dfrac{-10^n}{99..9}=\dfrac{-(9,99..9+1)}{9...99}=-1-\dfrac{1}{9...99}$...
 8. thaotran19

  Toán Tìm x bằng pp tổng bình phương

  $13.\sqrt{x-1}+ 9.\sqrt{x+1}=16x$ $<=>13[(x-1)-\sqrt{x-1}+\dfrac{1}{4}]+3[(x+1)-3\sqrt{x+1}+\dfrac{9}{4}]=0$ $<=>13(\sqrt{x-1}-\dfrac{1}{2})^2+3(\sqrt{x+1}-\dfrac{3}{2})=0$ $<=>13(\sqrt{x-1}-\dfrac{1}{2})^2=0$ hoặc $3(\sqrt{x+1}-\dfrac{3}{2})^2=0$ ........
 9. thaotran19

  Toán giúp em giải với ạ

  A/c xem thử ở đây xem đúng ko ạ! https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100725233734AACe2qb
 10. thaotran19

  http://diendan.hocmai.vn/threads/duong-trung-binh-cua-tam-giac.605200/ Em kiểm tra lại đề xem...

  http://diendan.hocmai.vn/threads/duong-trung-binh-cua-tam-giac.605200/ Em kiểm tra lại đề xem đúng ko nhé
 11. thaotran19

  Toán 10 $\color{blue}{\fbox{$\bigstar \text{TOPIC} \bigstar $}}$ Ôn tập phương trình, hệ phương trình 2016

  Đặt $y=\sqrt[3]{3x^{2}-3x+3}=\sqrt{\frac{x^{3}}{3}-\frac{3}{4}}+\frac{1}{2}$ Ta có hpt : $\begin{cases}3x^{2}-3x+3=y^3 \\ \frac{x^{3}}{3}-\frac{3}{4}=y^2-y+\dfrac{1}{4} \end{cases} $ <=>$\begin{cases}3x^{2}-3x+3=y^3 \\ 3y^2-3y+3=x^3 \end{cases} $ Tới đây giải hpt đối xứng loại 2 Topic buồn quá :(
 12. thaotran19

  Hóa Bài tập Hóa lớp 9

  Sao từ $m_{Fe}=16,8(g)$ mà suy ra $m_O=18(g)$ đc vậy. Khi biết $m_{Fe}=16,8(g)=>n_{Fe}=\dfrac{16,8}{56}=0,3(mol)$ $=>x:y=\dfrac{0,3}{0,4}=\dfrac{3}{4}$ Vậy CT oxit sắt là $Fe_3O_4$
 13. thaotran19

  Bài tập môn Đại 8

  $a)3x^3 - 7x^2 + 17x - 5$ $=(3x^3-x^2)-(6x^2-2x)+(15x-5)$ $=x^2(3x-1)-2x(3x-1)+5(3x-1)$ $=(x^2-2x+5)(3x-1)$ $b)x^4 + 2011x^2 + 2010x + 2011$ $=x^4-x+2011x^2+2011x+2011$ $=x(x^3-1)+2011(x^2+x+1)$ $=x(x-1)(x^2+x+1)+2011(x^2+x+1)$ $(x^2+x+1)(x^2-x+2011)$
 14. thaotran19

  Toán Toán 9 khó

  http://www.upsieutoc.com/images/2016/07/10/toan.png Nguồn: gg
 15. thaotran19

  Toán [Toán 9] Hệ thức cạnh và đường cao trong tam giác vuông

  a) Xét $\triangle MCD$ có: $MH.MD=MC^2~=>4MH.MD=4MC^2(1)$ Ta có: M là trung điểm AC $=>AC=2MC=>AC^2=(2MC)^2=4MC^2~(2)$ Từ (1) và (2) $=>4 MH.MD=AC^2$ Xét $\triangle ABC$ có: $BC^2=AB^2+AC^2$ $<=>BC^2=AB^2+4MH.MD~(đpcm)$
 16. thaotran19

  Toán 10 $\color{blue}{\fbox{$\bigstar \text{TOPIC} \bigstar $}}$ Ôn tập phương trình, hệ phương trình 2016

  $x^3-3x^2+2\sqrt{(x+2)^3}-6x=0$ $<=>x^3-3x(x+2)+2\sqrt{(x+2)^3}=0$ Đặt $y=\sqrt{x+2}$ ta có: $x^3-3xy^2+2y^3=0$ $<=>(\dfrac{x}{y})^3-3\dfrac{x}{y}+2=0$ $<=>\dfrac{x}{y}=-2$ hoặc $\dfrac{x}{y}=1$ $<=>x=-2y$ v $x=y$ .............
 17. thaotran19

  Toán 10 $\color{blue}{\fbox{$\bigstar \text{TOPIC} \bigstar $}}$ Ôn tập phương trình, hệ phương trình 2016

  Bài 7:$5(5x^{2}-17)^{2}-343x-833=0$ $<=>125x^4-850x^2-343x+612=0$ $<=>(5x^2-7x-17)(25x^2+35x-36)=0$ $<=>............$ Cách của em hình như ko hay lắm :)
 18. thaotran19

  Toán Hình học

  Bạn tham khảo ở đây nha https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130618235613AAnPDA9
 19. thaotran19

  Toán Hệ thức lượng trong tam giác vuông

  C/m đc $BH=CH$ và $\triangle AHC$ ~ $\triangle BKC$ $=>\dfrac{AH}{BK}=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{AC}{2CH}$ $<=>\dfrac{15,6}{12}=\dfrac{AC}{2CH}$ $=>CH=\dfrac{5}{13}AC$ Ta có: $AH^2+CH^2=AC^2$ $<=>15,6^2+(\dfrac{5}{13}AC)^2=AC^2$ Giải pt tính đc AC rồi =>CH. Sau đó tính đc BC ...............
 20. thaotran19

  [Toán 7] Đại số

  Bài 1: $A=\dfrac{x^2+2x+3}{x^2+2}$ $=\dfrac{2(x^2+2)-(x^2-2x+1)}{x^2+2}$ $=2-\dfrac{(x-1)^2}{x^2+2}$ Vì $-\dfrac{(x-1)^2}{x^2+2} ~≤~ 0$ nên $=2+\dfrac{(x-1)^2}{x^2+2}~≤~2$ Vậy GTLN là của A là 2. Ta có: $2A=\dfrac{2x^2+4x+6}{x^2+2}$ $=\dfrac{(x^2+2)+(x^2+4x+4)}{x^2+2}$...
Top Bottom