Kết quả tìm kiếm

 1. heoi2000@gmail.com

  Sinh [Sinh 12] Quy luật phân li

  Giải thích giùm mình câu này với
 2. heoi2000@gmail.com

  Hóa Lớp 12 Đốt cháy este hay

  Câu 16. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm: Axit propionic; metyl fomiat; metyl propionat; etyl axetat thì cần dùng vừa đủ 9,52 lít khí O2 ( đktc). Sau phản ứng thu được 15,4 gam CO2. Nếu cho hỗn hợp ban đầu đem phản ứng với NaOH 0,5M thì thể tích của NaOH ít nhất cần dùng để phản ứng hết với hỗn...
 3. heoi2000@gmail.com

  Toán Toán thể tích khối đa diện hay

  Cho hình chóp SABCD đáy là hình chữ nhật AB=2a , AD=a ,SA vuông góc vs đáy SA=2a \alpha là mp đi qua A và vuông góc với SC cắt hình chóp theo 1 thiết diện Tính diện tích thiết diện , tỉ số V giữa 2 phần hình chóp bị cắt bởi Mp .
 4. heoi2000@gmail.com

  Toán lớp 12 Ứng dụng đạo hàm hay

 5. heoi2000@gmail.com

  Toán lớp 12 Ứng dụng đạo hàm

 6. heoi2000@gmail.com

  Toán lớp 12 Ứng dụng đạo hàm

 7. heoi2000@gmail.com

  Toán Lớp 12 Bài tập hàm số hay

 8. heoi2000@gmail.com

  Hóa Lớp 11 Ôn tập Hidrocacbon và ancol

  Mọi người giải chi tiết giùm mình câu 17 , 18 với ạ
 9. heoi2000@gmail.com

  Hóa tính số đồng phân của ancol

  Tính số đồng phân của ancol
 10. heoi2000@gmail.com

  Sinh [Sinh 12] Đột biến xoma

  Đột biến xoma có di truyền cho thế hệ tiếp theo ko???
 11. heoi2000@gmail.com

  Hóa hóa 12 : Bài toán kim loại hay

  Cho 3.48 g Mg tan hết trong dung dịch hh gồm HCl dư KNO3 tạo thành dd X chứa m g muối và 0.56 l hh khí Y gồm N2 và H2 Khí Y có tỉ khối so với H2 là 11.4 .Tính m.
 12. heoi2000@gmail.com

  Sinh [Sinh 12] Tính tỉ lệ kiểu hình

  Bạn giải thích giùm mình vs
 13. heoi2000@gmail.com

  Sinh [Sinh 12] Dạng đột biến trong gen

  dạng đột biến đã xảy ra
 14. heoi2000@gmail.com

  Sinh [Sinh 12] Tính tỉ lệ kiểu hình

  Số loại kiểu gen
 15. heoi2000@gmail.com

  Sinh [Sinh 12] Số giao tử tối đa

  Tính số giao tử tối đa
 16. heoi2000@gmail.com

  Sinh [Sinh 12] Tính xác suất mang 2 gen trội

  giải giùm mình câu 30 với ạ
 17. heoi2000@gmail.com

  Sinh [Sinh 12] Tỉ lệ xuất hiện kiểu gen

  Tại sao ở tần số Bb lại nhân cho 2???
 18. heoi2000@gmail.com

  Sinh [Sinh 12] Tỉ lệ xuất hiện kiểu gen

  Giải giùm mình câu 2 với...
 19. heoi2000@gmail.com

  Sinh [Sinh 12] Tính tỉ lệ kiểu hình trong giảm phân

  Xét 5 tế bào sinh tinh đều có kiểu gen AaBbDD giảm phân . Xác định tỉ lệ phân li các giao tử được tạo ra???
 20. heoi2000@gmail.com

  Sinh [Sinh 12] Viết giao tử cho mỗi cơ thể lai

  Viết giao tử cho mỗi cơ thể lai trong trường hợp có xảy ra trao đổi chéo: a. AB/ab (f=2%) b.Ab/aB (f=18%) c.AB/ab DD (f=30%)
Top Bottom