Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Học ngành Kỹ Thuật Điện-Điện Tử ra làm gì ?

    ngành này ra trường bạn có nhiều cơ hội làm việc lắm có thể làm kỹ sư sửa chữa điện, bên ngành điên lực, các nhà máy sản suất hoặc làm bên tổng cục điện tử VN, bưu chính viễn thông và các công ty trực thuộc.
  2. D

    Điểm sàn: giữ nguyên hay giảm?

    bạn nói quá đúng luôn vào thời điểm này các trường ĐH mọc ra như nấm quan trọng bạn chọn được trường đi đúng với ngành nghề sau này của mình.
Top Bottom