Kết quả tìm kiếm

 1. PolishCow

  i don't care :)

  i don't care :)
 2. PolishCow

  cringe

  cringe
 3. PolishCow

  oh no

  oh no
 4. PolishCow

  you lớp mấy

  you lớp mấy
 5. PolishCow

  Sử 6 Xã hội nguyên thủy

  quẹc quẹc, hợp lí ta
 6. PolishCow

  yo

  yo
 7. PolishCow

  Sử 6 Xã hội nguyên thủy

  hmm... bọn tui học sớm quá
 8. PolishCow

  Sử 6 Xã hội nguyên thủy

  nhưng mình học lớp 6 mà?
 9. PolishCow

  Xin chào!

  Xin chào!
 10. PolishCow

  Sử 6 Xã hội nguyên thủy

  Cho mình hỏi với? Vậy thì kim loại đầu tiên được phát hiện là gì?
Top Bottom