Kết quả tìm kiếm

 1. Japan on the go
  Tìm x: Ix+1/2I + Ix+1/3I + ... + Ix+1/100I = 100.x.
  Chủ đề bởi: Japan on the go, 14 Tháng mười hai 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 2. Japan on the go
  Tìm số nguyên p sao cho p + 2 và p + 4 đều là số nguyên tố.
  Chủ đề bởi: Japan on the go, 19 Tháng mười một 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 3. Japan on the go
 4. Japan on the go
  Chủ đề

  Toán 7 Phân số

  Cho ba số a, b, c thỏa mãn abc = 1. CMR: 1/ab+a+1 + 1/bc+b +1 + 1/abc+ac+c = 1.
  Chủ đề bởi: Japan on the go, 6 Tháng chín 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 5. Japan on the go
 6. Japan on the go
  Tìm các số tự nhiên n để phân số sau là phân số tối giản: n + 1/n - 3.
  Chủ đề bởi: Japan on the go, 19 Tháng tám 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 7. Japan on the go
 8. Japan on the go
 9. Japan on the go
  Cho 2 số nguyên a, b sao cho a/5 = b/4 và a^2 - b^2 = 1. Tìm a, b
  Chủ đề bởi: Japan on the go, 7 Tháng tám 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 10. Japan on the go
  Chủ đề

  Toán 6 Phân số

  Tìm ba số nguyên dương đôi một khác nhau a, b, c thỏa mãn: 1/a + 1/b +1/c = 1
  Chủ đề bởi: Japan on the go, 26 Tháng bảy 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 11. Japan on the go
  Chứng tỏ rằng: 1/5 + 1/13 + 1/25 + ... + 1/10^2 + 1/11^2 < 4/5
  Chủ đề bởi: Japan on the go, 8 Tháng năm 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
-->