Kết quả tìm kiếm

 1. thaoloveanime@gmail.com
 2. thaoloveanime@gmail.com
 3. thaoloveanime@gmail.com
 4. thaoloveanime@gmail.com
 5. thaoloveanime@gmail.com
 6. thaoloveanime@gmail.com
  2x\sqrt{x^{2}+2} +(2x+3)\sqrt{x^{2}+2x+3} =\sqrt{x^{2} +2} -4x-2
  Chủ đề bởi: thaoloveanime@gmail.com, 16 Tháng sáu 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Ứng dụng đạo hàm
 7. thaoloveanime@gmail.com
  x^{3}-5x^{2}+14x-4=6\sqrt[3]{x^{2}-x+1}
  Chủ đề bởi: thaoloveanime@gmail.com, 16 Tháng sáu 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Ứng dụng đạo hàm
 8. thaoloveanime@gmail.com
  Chủ đề

  Toán 11 Tính tổng

  Tính g(x) = 1+2^{2}x+3^{2}x^{2}+4^{2}x^{3}+...+n^{2}x^{n-1}
  Chủ đề bởi: thaoloveanime@gmail.com, 22 Tháng tư 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Đạo hàm
 9. thaoloveanime@gmail.com
 10. thaoloveanime@gmail.com
 11. thaoloveanime@gmail.com
  Chủ đề

  Toán 11 Tính lim

  lim \frac{\sqrt[n]{n!}}{\sqrt{n^{3}+2n}}
  Chủ đề bởi: thaoloveanime@gmail.com, 6 Tháng ba 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Giới hạn
 12. thaoloveanime@gmail.com
 13. thaoloveanime@gmail.com
 14. thaoloveanime@gmail.com
  Chủ đề

  Toán 11 giới hạn

  \lim_{x\rightarrow 0}(\sqrt{4x+1}-\sqrt[3]{6x+1})/x^{2}
  Chủ đề bởi: thaoloveanime@gmail.com, 10 Tháng hai 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Giới hạn
 15. thaoloveanime@gmail.com
  Tìm \lim_{x\rightarrow 0}(\sqrt{4x+1}-\sqrt[3]{6x+1})/x Giúp với ạ
  Chủ đề bởi: thaoloveanime@gmail.com, 10 Tháng hai 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Giới hạn
 16. thaoloveanime@gmail.com
  tính M=lim (\sqrt[3]{1-n^{2}-8n^{3}} +2n
  Chủ đề bởi: thaoloveanime@gmail.com, 7 Tháng hai 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Giới hạn
 17. thaoloveanime@gmail.com
 18. thaoloveanime@gmail.com
 19. thaoloveanime@gmail.com
 20. thaoloveanime@gmail.com
-->