Kết quả tìm kiếm

 1. trangbest456
 2. trangbest456
 3. trangbest456
 4. trangbest456
 5. trangbest456
  y= sinx+cosx giúp mình nha mấy bạn
  Chủ đề bởi: trangbest456, 18 Tháng chín 2018, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Ứng dụng đạo hàm
 6. trangbest456
  3(cosx -1) +2sinx +6x=0
  Chủ đề bởi: trangbest456, 17 Tháng tám 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Ứng dụng đạo hàm
 7. trangbest456
 8. trangbest456
  tanx> x+(X^3)/3 (0<x<pi/2)
  Chủ đề bởi: trangbest456, 15 Tháng tám 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Ứng dụng đạo hàm
 9. trangbest456
 10. trangbest456
  Cmr m(x+1)^2.(x-2)^3 -3(x-1)(x-3)=0 luôn có nghiệm với mọi m
  Chủ đề bởi: trangbest456, 11 Tháng tư 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Giới hạn
 11. trangbest456
  viết đồng phân của C5H11OH
  Chủ đề bởi: trangbest456, 3 Tháng tư 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
 12. trangbest456
 13. trangbest456
  xác định CTCT của đồng đẳng benzen có %H=8.7%
  Chủ đề bởi: trangbest456, 1 Tháng tư 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Hiđrocacbon thơm
 14. trangbest456
  a) y=sin(cos^2 x).cos(sin^2 x) b)y=(2-x^2).cosx + 2x.sinx
  Chủ đề bởi: trangbest456, 26 Tháng ba 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đạo hàm
 15. trangbest456
 16. trangbest456
 17. trangbest456
 18. trangbest456
 19. trangbest456
 20. trangbest456
-->