Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyễn Đăng Bình
 2. Nguyễn Đăng Bình
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm nghiệm

  Tìm x,y nguyên t/m 1+\sqrt{x+y+3}=\sqrt{x}+\sqrt{y}
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đăng Bình, 20 Tháng ba 2020, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 3. Nguyễn Đăng Bình
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm min

  [ATTACH] spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đăng Bình, 16 Tháng ba 2020, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 4. Nguyễn Đăng Bình
 5. Nguyễn Đăng Bình
 6. Nguyễn Đăng Bình
 7. Nguyễn Đăng Bình
 8. Nguyễn Đăng Bình
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm min

  Cho 0< x,y\leq 1. Tìm min: P=(x^2+\frac{1}{4y^2})(y^2+\frac{1}{4x^2})
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đăng Bình, 18 Tháng hai 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 9. Nguyễn Đăng Bình
 10. Nguyễn Đăng Bình
 11. Nguyễn Đăng Bình
  x^2-8x-3+6\sqrt{2x+3}=0 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đăng Bình, 7 Tháng hai 2020, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 12. Nguyễn Đăng Bình
  (2x+1)\sqrt{x+2}=x^2+2x+2 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đăng Bình, 4 Tháng hai 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 13. Nguyễn Đăng Bình
 14. Nguyễn Đăng Bình
 15. Nguyễn Đăng Bình
 16. Nguyễn Đăng Bình
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm x, y

  Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn x^3y +xy^3+2x^2y^2-4x-4y+4=0
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đăng Bình, 14 Tháng một 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 17. Nguyễn Đăng Bình
 18. Nguyễn Đăng Bình
 19. Nguyễn Đăng Bình
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm min,max

  Cho 0\leq a,b,c\leq 2 và a+b+c=3. Tìm min và max của biểu thức T=a^3+b^3+c^3
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đăng Bình, 14 Tháng mười hai 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 20. Nguyễn Đăng Bình
-->