Kết quả tìm kiếm

 1. caophatlung@gmail.com
 2. caophatlung@gmail.com
 3. caophatlung@gmail.com
 4. caophatlung@gmail.com
 5. caophatlung@gmail.com
 6. caophatlung@gmail.com
 7. caophatlung@gmail.com
 8. caophatlung@gmail.com
 9. caophatlung@gmail.com
 10. caophatlung@gmail.com
 11. caophatlung@gmail.com
 12. caophatlung@gmail.com
 13. caophatlung@gmail.com
 14. caophatlung@gmail.com
  Chủ đề

  Toán 10 Giải bpt

  \sqrt{(x-3)^{2}(x+2)}> 0 .........................
  Chủ đề bởi: caophatlung@gmail.com, 21 Tháng ba 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Bất đẳng thức. Bất phương trình
 15. caophatlung@gmail.com
  Chủ đề

  Toán 10 Chứng minh

  Cho 2 số không âm x và y. CMR: x+y+2\geq 4.\sqrt[4]{xy}
  Chủ đề bởi: caophatlung@gmail.com, 21 Tháng ba 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Bất đẳng thức. Bất phương trình
 16. caophatlung@gmail.com
 17. caophatlung@gmail.com
  Chủ đề

  Toán 10 Giải bpt

  \frac{1}{(x-2)^{2}}\leq \frac{1}{x+4} ..............
  Chủ đề bởi: caophatlung@gmail.com, 20 Tháng ba 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Bất đẳng thức. Bất phương trình
 18. caophatlung@gmail.com
  Chủ đề

  Toán 10 Giải bpt

  (2x-1)(x³-1)\leq 0........................
  Chủ đề bởi: caophatlung@gmail.com, 19 Tháng ba 2020, 7 lần trả lời, trong diễn đàn: Bất đẳng thức. Bất phương trình
 19. caophatlung@gmail.com
 20. caophatlung@gmail.com
-->