Kết quả tìm kiếm

 1. Tuyết Mùa Hạ
 2. Tuyết Mùa Hạ
 3. Tuyết Mùa Hạ
 4. Tuyết Mùa Hạ
  \int_{0}^{\frac{\pi }{2}}\frac{cosxdx}{\sqrt{7+cos2x}}
  Chủ đề bởi: Tuyết Mùa Hạ, 8 Tháng chín 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Nguyên hàm và tích phân
 5. Tuyết Mùa Hạ
 6. Tuyết Mùa Hạ
 7. Tuyết Mùa Hạ
 8. Tuyết Mùa Hạ
 9. Tuyết Mùa Hạ
 10. Tuyết Mùa Hạ
  Chủ đề

  Toán 12 Nguyên hàm

  1, \int ln(x^{2}-x)dxz 2, \int \frac{x^{3}}{1+\sqrt[3]{x^{4}+1}}dx
  Chủ đề bởi: Tuyết Mùa Hạ, 7 Tháng tám 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Nguyên hàm và tích phân
 11. Tuyết Mùa Hạ
 12. Tuyết Mùa Hạ
 13. Tuyết Mùa Hạ
 14. Tuyết Mùa Hạ
 15. Tuyết Mùa Hạ
 16. Tuyết Mùa Hạ
 17. Tuyết Mùa Hạ
 18. Tuyết Mùa Hạ
 19. Tuyết Mùa Hạ
 20. Tuyết Mùa Hạ
-->