Kết quả tìm kiếm

 1. thaithanhqluong13@gmail.com
 2. thaithanhqluong13@gmail.com
 3. thaithanhqluong13@gmail.com
 4. thaithanhqluong13@gmail.com
 5. thaithanhqluong13@gmail.com
 6. thaithanhqluong13@gmail.com
 7. thaithanhqluong13@gmail.com
 8. thaithanhqluong13@gmail.com
 9. thaithanhqluong13@gmail.com
 10. thaithanhqluong13@gmail.com
  Tìm GTLN của B=\frac{2x^2-2xy-y^2}{x^2-2xy+y^2}
  Chủ đề bởi: thaithanhqluong13@gmail.com, 26 Tháng mười 2019, 8 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 11. thaithanhqluong13@gmail.com
 12. thaithanhqluong13@gmail.com
  Cho x,y thỏa mãn: x^{2}+y^2=x\sqrt{1-y^2}+y\sqrt{1-x^2} Tìm GTLN của D= 3x+4y
  Chủ đề bởi: thaithanhqluong13@gmail.com, 18 Tháng mười 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 13. thaithanhqluong13@gmail.com
  Cho (a-1)^{2}+(b-2)^{2}=5 Tìm GTLN của A= a+2b
  Chủ đề bởi: thaithanhqluong13@gmail.com, 18 Tháng mười 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 14. thaithanhqluong13@gmail.com
 15. thaithanhqluong13@gmail.com
 16. thaithanhqluong13@gmail.com
 17. thaithanhqluong13@gmail.com
 18. thaithanhqluong13@gmail.com
 19. thaithanhqluong13@gmail.com
 20. thaithanhqluong13@gmail.com
-->