Kết quả tìm kiếm

 1. Thái Vĩnh Đạt
 2. Thái Vĩnh Đạt
 3. Thái Vĩnh Đạt
 4. Thái Vĩnh Đạt
 5. Thái Vĩnh Đạt
 6. Thái Vĩnh Đạt
 7. Thái Vĩnh Đạt
  [IMG] Làm giúp mình 2 câu cuối :))
  Chủ đề bởi: Thái Vĩnh Đạt, 5 Tháng hai 2020, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 8. Thái Vĩnh Đạt
 9. Thái Vĩnh Đạt
 10. Thái Vĩnh Đạt
 11. Thái Vĩnh Đạt
  Giải phương trình (x+1)\sqrt{6x^2-6x+25}=23x-13
  Chủ đề bởi: Thái Vĩnh Đạt, 4 Tháng một 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 12. Thái Vĩnh Đạt
  Chủ đề

  Toán 10 AM-GM

  Cho a,b,c là các số thực dương thỏa a^{2}+b^{2}+c^{2}+(a+b+c)^{2}\leq 4 CMR...
  Chủ đề bởi: Thái Vĩnh Đạt, 1 Tháng một 2020, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 13. Thái Vĩnh Đạt
  Chủ đề

  Toán 10 hình học

  [IMG]
  Chủ đề bởi: Thái Vĩnh Đạt, 28 Tháng mười hai 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 14. Thái Vĩnh Đạt
 15. Thái Vĩnh Đạt
 16. Thái Vĩnh Đạt
 17. Thái Vĩnh Đạt
  Giải pt: \frac{x^{2}+2x+2}{5}=\sqrt{\frac{x+2}{x-1}}
  Chủ đề bởi: Thái Vĩnh Đạt, 11 Tháng mười hai 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 18. Thái Vĩnh Đạt
  Chủ đề

  Toán 10 Tìm max

  Cho 3 số a,b,c là các số thực thuộc đoạn [0;1].Tìm GTLN của A=a(1-b)+b(1-c)+c(1-a)
  Chủ đề bởi: Thái Vĩnh Đạt, 7 Tháng mười hai 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 19. Thái Vĩnh Đạt
 20. Thái Vĩnh Đạt
-->