Kết quả tìm kiếm

 1. npan_184

  thay đổi nhiều về hình thức, nhìn xịn xò hơn, nhma lại buồn hơn ngày trc rất nhiều, vắng qá trrrr

  thay đổi nhiều về hình thức, nhìn xịn xò hơn, nhma lại buồn hơn ngày trc rất nhiều, vắng qá trrrr
 2. npan_184

  helooooooo

  helooooooo
 3. npan_184

  Văn 10 Viết đoạn văn

  Viết đoạn văn nêu cảm nhận của mình về Viên Quản Ngục trong tác phẩm Chữ Người Tử Tù
 4. npan_184

  Sử 10 Làm thế nào để học tập, khám phá lịch sử suốt đời?

  Câu 1: Làm thế nào để học tập, khám phá lịch sử suốt đời?
 5. npan_184

  Sử 10 Khám phá lịch sử

  Câu 1: Vì sao việc học tập, khám phá lịch sử suốt đời là cần thiết? Câu 2: Làm thế nào để học tập, khám phá lịch sử suốt đời?
 6. npan_184

  English THPT writting

  Bạn tham khảo: Jack Ma is one of the people that I admire. He’s a Chinese billionaire, a businessman, and the chairman of the board. He aslo creates Taobao and Alipay. So what personalities do I learn from Jack Ma? - He’s a patient person! Why do I say so? Because he tried to look for a job many...
 7. npan_184

  English THCS Viết đoan văn

  Bạn tham khảo bài mẫu này nha (nó bị vượt quá số từ bạn đưa ra nên bạn chọn lọc lại ý): Nowadays, climate change can be overwhelming. The science is complex, and when it comes to future impacts. To start with, there are some natural solutions that will require action on a global scale. Increased...
 8. npan_184

  English THCS viết lại câu

  1. He lost no time in telling what he wanted us to do. - bush He …didn’t beat around the bush….about what he wanted us to do. 2. I advised John not too buy such an old car, but he ignored me. ear I told John it wasn’t a good idea to buy such an old car, but …he turned a deaf ear…. to my advice...
 9. npan_184

  Ngoại ngữ Học Tiếng Anh không khó, mỗi ngày 5 câu trắc nghiệm.

  Đáp án chi tiết ngày 10.8.2022 261. New opportunities will emerge as the _____ climate improves. A. economics B. economic C. economical D. economy Đáp án: B Dịch: Cơ hội mới sẽ xuất hiện khi điều kiện kinh tế được cải thiện. 262. Mom always _____ us to discuss our problems. A...
 10. npan_184

  Quá là xịnnn

  Quá là xịnnn
 11. npan_184

  Uuuu Chị lên Mod r

  Uuuu Chị lên Mod r
 12. npan_184

  @nguyenngoc213 sẵn cho mình làm wen bạn luôn nhaaa @Kiều Anh. hehe, okiii

  @nguyenngoc213 sẵn cho mình làm wen bạn luôn nhaaa @Kiều Anh. hehe, okiii
 13. npan_184

  Ngoại ngữ Học Tiếng Anh không khó, mỗi ngày 5 câu trắc nghiệm.

  Bài tập ngày 10.8.2022 261. New opportunities will emerge as the _____ climate improves. A. economics B. economic C. economical D. economy 262. Mom always _____ us to discuss our problems. A. encourage B. encouragement C. encouraging D. encouraged 263. He's a choreographer...
 14. npan_184

  @Kiều Anh. Hic xin lõi vì sự bất cẩn này của chị >:

  @Kiều Anh. Hic xin lõi vì sự bất cẩn này của chị >:
 15. npan_184

  English THCS Viết lại câu

  1. You will only be digging your own grave by agreeing to help him out financially. Giải thích: Dig one’s own grave: cause problems for oneself (gây ra vấn đề cho chính mình) 2. The military parade was just the government flexing its muscles before the elections. Giải thích: Flex one’s muscles...
 16. npan_184

  À oki, chúc em buổi chiều vui vẻ!!!

  À oki, chúc em buổi chiều vui vẻ!!!
 17. npan_184

  À mình tên Nguyệt 2k7. Còn bạn?

  À mình tên Nguyệt 2k7. Còn bạn?
 18. npan_184

  Hiii, mình cảm ơn ạ, nếu rảnh thì bạn ghé topic của mình nha bài tập sẽ được làm mới vào tối...

  Hiii, mình cảm ơn ạ, nếu rảnh thì bạn ghé topic của mình nha bài tập sẽ được làm mới vào tối 2,4,6 á :>
 19. npan_184

  English THCS chọn đáp án đúng

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions . 1. A. sociable B. ocean C. receive D. special 2. A. simmer B. grill C. whisk D. slice 3.A. baskets B. books C. roofs D...
 20. npan_184

  Làm wen đc hong ạ

  Làm wen đc hong ạ
Top Bottom