Kết quả tìm kiếm

 1. Akira Rin

  Toán (lớp 8) Đa thức

  1/ cho a^2+b^2=c^2+d^2=2009 và ad+bc=0. Tính ab+cd 2/ phân tích đa thức thành nhân tử x^7+x^5+1 3/ cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của \bigtriangleup ABC (1+\frac{b}{a})(1+\frac{c}{b})(1+\frac{a}{c})=8 . C/m \bigtriangleup ABC đều
 2. Akira Rin

  Toán Số chính phương

  Mọi người ơi, giúp e, @Nữ Thần Mặt Trăng giúp e vs chị ơi
 3. Akira Rin

  Toán Số chính phương

  c/m các số sau là số chính phương A=(10^n+10^{n-1}+...+10+1)(10^n+5)+1 B=111...1+44...4+1 trong đó có (2n) c/s 1 và (n) c/s 4 C=99...9800...01 trong đó có (2017) c/s 9 và (2017) c/s 0 D=11...122...25 trong đó có (2017) c/s 1 và (2018) c/s 2 E=111...1+11...1+66...6 trong đó, số hạng thứ nhất có...
 4. Akira Rin

  Topic đăng kí tham gia dự thi event "Cây bút trẻ 2017"

  Tên: Trịnh Thị Khánh Hòa lớp 8 email. korosensei06052004@gmail.com Duyệt !
 5. Akira Rin

  Topic đăng kí tham gia dự thi event "Cây bút trẻ 2017"

  Tên: Trịnh Thị Khánh Hòa lớp 8 Địa chỉ email: korosensei06052004@gmail.com Duyệt !
 6. Akira Rin

  Toán chia đa thức

  tìm dư trong phép chia sau f(x)=x^{100}-x^{50}+2x^{25}-4 cho x^2-1
 7. Akira Rin

  mk fan Thiên

  mk fan Thiên
 8. Akira Rin

  đúng đấy... hihi

  đúng đấy... hihi
 9. Akira Rin

  đúng rồi bạn

  đúng rồi bạn
 10. Akira Rin

  mình mới thay avt... mọi ng cho ý kiến ạ!

  mình mới thay avt... mọi ng cho ý kiến ạ!
 11. Akira Rin

  hằng đẳng thức

  Cho a+b=a^3+b^3=1. C/m a^2+b^2=a^4+b^4 giúp e với ạ
 12. Akira Rin

  Toán hằng đẳng thức

  sao lại = 0 đc bạn ơi
 13. Akira Rin

  Toán hằng đẳng thức

  1/ có 2 số nguyên liên tiếp nào là hiệu các bình phương của chúng là 2004, 2005 2/ cho x+y=a, xy= -1. Tính (x^2+y^2),(x^3+y^3), (x^2-y^2)^2, (x^6+y^6) 3/ cho x-y=2, xy=1. Tính (x^2+y^2),(x^3-y^3), (x^2-y^2)^2, (x^6-y^6) 4/ a. cho x+y=a và x-y=b. Tính x^3-y^3 theo a,b b. cho x+y=a và x^2+y^2=b...
 14. Akira Rin

  Toán hằng đẳng thức

  1/ Cho x+y=a+b và x^2+y^2=a^2+b^2 c/m x^{2000}+y^{2000}=a^{2000}+b^{2000} 2/ Cho a, b thuộc N, (a+b) chia hết cho 10. c/m a^2 và b^2 có tận cùng giống nhau
 15. Akira Rin

  Toán (lớp 8) phân tích đa thức thành nhân tử

  3 câu khó nhất đấy bạn. mk k hiểu lắm
 16. Akira Rin

  Toán (lớp 8) phân tích đa thức thành nhân tử

  các bạn trẻ giúp mk mấy câu này với, hơi khó tí a/ A=a^3(b^2-c^2)+b^3(c^2-a^2)+c^3(a^2-b^2) b/ B=x(y-z)^2+y(z-x)^2+z(x-y)^2-x^3-y^3-z^3+4xyz c/ C=(x+y+z)^3-(x+y-z)^3-(y+z-x)^3-(z+x-y)^3
 17. Akira Rin

  Toán phân tích đa thức thành nhân tử

  @Nữ Thần Mặt Trăng giúp e với chị ơi
 18. Akira Rin

  Toán phân tích đa thức thành nhân tử

  biết vậy, nhưng dạng mới nên mk chưa pt làm thế nào
 19. Akira Rin

  Toán phân tích đa thức thành nhân tử

  @Nguyễn Triều Dương bạn giúp mk với
 20. Akira Rin

  Toán phân tích đa thức thành nhân tử

  dạng mới nên e k hiểu
Top Bottom