Kết quả tìm kiếm

  1. hoangtuanhung92@gmail.com
    Chủ đề

    Toán 9 Hàm số

    tìm m để d3 y=x+m-2 đồng quy với d1 d2 d1 y=2x+4 d2 y=-1/2+4
    Chủ đề bởi: hoangtuanhung92@gmail.com, 13 Tháng mười hai 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Video bài giảng
-->