Kết quả tìm kiếm

 1. vương giả
 2. vương giả
 3. vương giả
  Chủ đề

  Toán 8 tìm x,y

  Tìm n thuộc tập hợp số tự nhiên khác 0 để n^2+3^n là số chính phương
  Chủ đề bởi: vương giả, 27 Tháng tám 2019, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 4. vương giả
 5. vương giả
  Cho a,b là bình phương của 2 số lẻ liên tiếp. C/m:ab-a-b+1 chia hết cho 48
  Chủ đề bởi: vương giả, 15 Tháng tám 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 6. vương giả
 7. vương giả
  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a)x^5+x-1 b)x^7+x^8-1
  Chủ đề bởi: vương giả, 30 Tháng bảy 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 8. vương giả
  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a)x^8+98x+1 b)x^7+x^5+1
  Chủ đề bởi: vương giả, 28 Tháng bảy 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 9. vương giả
 10. vương giả
 11. vương giả
 12. vương giả
  [ATTACH][ATTACH]
  Chủ đề bởi: vương giả, 15 Tháng bảy 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 13. vương giả
 14. vương giả
 15. vương giả
 16. vương giả
 17. vương giả
 18. vương giả
 19. vương giả
 20. vương giả
-->