Kết quả tìm kiếm

 1. Julie Aniee Nguyễn
  [ATTACH] Giúp mình tìm giới hạn của câu này với!!!!!!!
  Chủ đề bởi: Julie Aniee Nguyễn, 19 Tháng hai 2020 lúc 21:18, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Giới hạn
 2. Julie Aniee Nguyễn
 3. Julie Aniee Nguyễn
  Tìm giới hạn A= lim (x^n-1)/(x^m-1) khi x tiến tới 0 (m,n thuộc N*)
  Chủ đề bởi: Julie Aniee Nguyễn, 19 Tháng hai 2020 lúc 10:09, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Giới hạn
 4. Julie Aniee Nguyễn
 5. Julie Aniee Nguyễn
  [ATTACH] Giúp mình câu 49 với
  Chủ đề bởi: Julie Aniee Nguyễn, 12 Tháng hai 2020, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Giới hạn
 6. Julie Aniee Nguyễn
 7. Julie Aniee Nguyễn
  [ATTACH] Giúp mình bài này vs
  Chủ đề bởi: Julie Aniee Nguyễn, 29 Tháng một 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Cơ chế di truyền và biến dị
 8. Julie Aniee Nguyễn
 9. Julie Aniee Nguyễn
 10. Julie Aniee Nguyễn
 11. Julie Aniee Nguyễn
  [ATTACH] Giúp mình bài này với
  Chủ đề bởi: Julie Aniee Nguyễn, 10 Tháng mười hai 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Dãy số cấp số cộng, cấp số nhân
 12. Julie Aniee Nguyễn
 13. Julie Aniee Nguyễn
 14. Julie Aniee Nguyễn
 15. Julie Aniee Nguyễn
 16. Julie Aniee Nguyễn
 17. Julie Aniee Nguyễn
 18. Julie Aniee Nguyễn
 19. Julie Aniee Nguyễn
 20. Julie Aniee Nguyễn
-->