Kết quả tìm kiếm

 1. thang1112004
 2. thang1112004
 3. thang1112004
 4. thang1112004
  tìm min của biểu thức C=x^4-8xy-x^3y+x^2y^2-xy^3+y^4+2018
  Chủ đề bởi: thang1112004, 27 Tháng một 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 5. thang1112004
  Tìm min của biểu thức A=(4x^4+16x^3+56x^2+80x+356) / (x^2+2x+5)
  Chủ đề bởi: thang1112004, 27 Tháng một 2018, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 6. thang1112004
 7. thang1112004
  Chủ đề

  Toán toan cuc tri

  tìm min,max của biểu thức : B= (8x^2 + 6xy)/(x^2+y^2)
  Chủ đề bởi: thang1112004, 26 Tháng một 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 8. thang1112004
  chứng minh rằng x^2/y^2 + y^2/z^2 + z^2/x^2 >= x/y+ y/z + z/x với x,y,z >0
  Chủ đề bởi: thang1112004, 13 Tháng một 2018, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 9. thang1112004
  cho x,y,z >0 va x+y+z<=3 chung minh 3/2 <= 1/x+1 + 1/y+1 +1/z+1
  Chủ đề bởi: thang1112004, 13 Tháng một 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 10. thang1112004
  chứng minh x/y+y/z+z/x>=3 với x,y,z>0
  Chủ đề bởi: thang1112004, 13 Tháng một 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 11. thang1112004
 12. thang1112004
 13. thang1112004
 14. thang1112004
 15. thang1112004
 16. thang1112004
-->