Kết quả tìm kiếm

 1. Alice_www

  Toán 8 tìm x

  (x^2-x)^2+4(x^2-x)+4=0 \iff (x^2-x+2)^2=0 \iff x^2-x+2=0 \iff x^2-x+\dfrac{1}4+\dfrac{7}4=0 \iff (x-\dfrac{1}2)^2+\dfrac{7}4=0 (x-\dfrac{1}2)^2\ge 0,\forall x\Rightarrow (x-\dfrac{1}2)^2+\dfrac{7}4\ge \dfrac{7}4>0,\forall x Vậy pt vô nghiệm
 2. Alice_www

  Toán 9 Giải hệ phương trình

  . . . . .
 3. Alice_www

  Toán 12 Hình trụ

  . . . . .
 4. Alice_www

  Toán 12 bài tập

  23D 24C . . .
 5. Alice_www

  Toán 11 Biết giới hạn. Tính a + b + c

  Em thay a,b vào I rồi tính c nhé
 6. Alice_www

  Toán 12 nguyên hàm và tích phân

  . . . . .
 7. Alice_www

  Toán 8 Hình học 8

  Dễ dàng chứng minh \Delta AFK\sim \Delta BDC \Rightarrow \widehat{AFK}=\widehat{BDC}=\widehat{BAC} Ta có \widehat{AHK}=\widehat{AFK}=\widehat{BAC}\Rightarrow HK//AC Gọi I là trung điểm của HK Xét \Delta AFC có I, E lần lượt là trung điểm của AF, FC \Rightarrow IE là đường trung bình...
 8. Alice_www

  Toán 9 hỏi bài

  Ta chứng minh bằng quy nạp như sau Với n=1 ta có: 1^2=\dfrac{1.2.3}6=1 đúng Giả sử đẳng thức đúng với n=k: 1^2+2^2+...+k^2=\dfrac{k(k+1)(2k+1)}6 Ta chứng minh đẳng thức đúng với n=k+1 1^2+2^2+...+k^2+(k+1)^2=\dfrac{k(k+1)(2k+1)}6+(k+1)^2...
 9. Alice_www

  Toán 11 Hình Học

  (SM,(ABCD))=\widehat{SMA} \tan \widehat{SMA}=\dfrac{SA}{AM} em tự tính nha Bây giờ không còn ai làm mod nữa ruifii hjxx
 10. Alice_www

  Toán 11 Về ghhh của hàm số

  . . . . .
 11. Alice_www

  Toán 8 Hình học

  Ta có: \widehat{EBC}+\widehat{BCE}=\widehat{EBC}+\widehat{BCA}+\widehat{ACF} =\widehat{EBC}+\widehat{BCA}+\widehat{ABD}=\widehat{ABC}+\widehat{BCA}=90^\circ Suy ra \Delta EBC cân tại E\Rightarrow BE\bot FC Xét \Delta BCF có BE vừa là đường cao vừa là đường phân giác \Rightarrow BCF cân tại B
 12. Alice_www

  Toán 8 Bất đẳng thức lớp 8

  Q=3x+9y+15z+x+\dfrac{4}x+y+\dfrac{9}y+z+\dfrac{25}z \ge 108+2.2+2.3+2.5=128 Dấu "=" xảy ra khi x+3y+5z=36, x=\dfrac{4}x, y=\dfrac{9}y, z=\dfrac{25}z\Rightarrow x=2,y=3,z=5 bạn tham khảo nhé
 13. Alice_www

  Toán 11 Bài tập đạo hàm.

  à chị đọc cái vđề chị tưởng bài khác với là dấu ngoặc tròn (không biết cái vấn đề là em đặt ra hay ai nhỉ ) Bài này mình chỉ cần làm là f liên tục trên R và f'(x)=9x^2-6x+1=(3x-1)^2\ge 0 mọi x thuộc R thì nó đồng biến trên R thoi nhé. Không cần làm gì phức tạp đâu
 14. Alice_www

  Toán Hỏi đáp

  này người ta đặt \overrightarrow{i}=.. chứ \overrightarrow{i} này không phải vt (1,0) đâu nhé
 15. Alice_www

  Toán 11 Bài tập đạo hàm.

  tại vì nó có thể như này
 16. Alice_www

  Toán 11 Bài tập đạo hàm.

  vì khi nếu nó chỉ đồng biến trên 2 nửa khoảng thì chưa chắc nó xác định tại \dfrac{1}3 mà đồng biến trên R là phải xác định trên R
 17. Alice_www

  Toán Hỏi đáp

  gọi D(x,y) rồi giải pt \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC} là được nhé
 18. Alice_www

  Toán Hỏi đáp

  ra 0 ban nha . .
Top Bottom