Kết quả tìm kiếm

 1. La Nhã

  Vật lí [Lớp 10] Động học chất điểm

  Cais hàm số cos bên hsg tương tự cái đó, nhưng chuyển căn thành bình phương của v13. Với hàm số cos áp dụng cho moi tam giác
 2. La Nhã

  Vật lí [Lớp 10] Động học chất điểm

  Áp dụng công thúc cos á bạn. Hinhf như là vậy
 3. La Nhã

  Vật lí [Lớp 10] Động học chất điểm

  Để mình chụp đề qua vậy, câu này không yêu cầu tính số ra đâu bạn , giúp mình với
 4. La Nhã

  Vật lí [Lớp 10] Động học chất điểm

  Cái này nó không có kết quả chinh xác bạn ơi, nó chỉ được xác định qua công thức rồi rút gọn dần dần, mà mình thì bị tịt vào khúc phân tích
 5. La Nhã

  Vật lí [Lớp 10] Động học chất điểm

  Bài này không cho góc bạn, cứ làm theo công thức thôi
 6. La Nhã

  Vật lí [Lớp 10] Động học chất điểm

  Có 2 vật M và N thoạt đầu cách nhau khoảng l. Cùng lúc đó 2 vật chuyển động thẳng đều, M chạy về B với vận tốc v1, N chạy về C với vận tốc V2. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật và thời gian để đạt khoảng cách này kể từ lúc chuyển động. Mọi người giải chi tiết xíu nha! cảm ơn ạ!!!
 7. La Nhã

  đau khổ khi không có ai theo đưởi

  đau khổ khi không có ai theo đưởi
 8. La Nhã

  Toán [ Lớp 10] các dạng bài tập về vecto

  cho tam giác ABC . trên các cạnh AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, K sao cho \underset{AM}{\rightarrow}=\underset{MB}{\rightarrow},\underset{BN}{\rightarrow} = \underset{NC}{\rightarrow}, \underset{CK}{\rightarrow}=\underset{KA}{\rightarrow} . chứng minh hai tam giác ABC và tam giác MNK có...
 9. La Nhã

  Toán [lớp 10] các dạng bài tập về vécto

  bài 1: cho tam giác MNK. gọi E là trung điểm của NK , gọi A, B là 2 điểm nằm trên cạnh NK sao cho E cũng là trung điểm của AB. Chứng minh rằng : \underset{MN}{\rightarrow}+ \underset{MK}{\rightarrow}= \underset{MA}{\rightarrow} +\underset{MB}{\rightarrow}
 10. La Nhã

  Toán [ Lớp 10] các dạng bài tập về vecto

  chứng minh hai tam giác ABC và tam giác MNK có cùng trọng tâm
 11. La Nhã

  Toán [ Lớp 10] các dạng bài tập về vecto

  bài 1: cho tam giác ABC. trên các đoạn thẳng AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, K sao cho \underset{AM}{\rightarrow}=k\underset{MB}{\rightarrow}, \underset{BN}{\rightarrow}= k\underset{NC}{\rightarrow}, \underset{CK}{\rightarrow}= k\underset{KA}{\rightarrow} , chứng minh hai tam giác ABC...
 12. La Nhã

  Toán [Lớp 10] các dạng bài tập về Vectơ

  cảm ơn bạn , mình ghi sai !
 13. La Nhã

  Hóa [hóa 10] Phuong pháp bảo toàn nguyên tố

  Fe2O3: 75% phải không chị
 14. La Nhã

  Hóa [hóa 10] Phuong pháp bảo toàn nguyên tố

  1.cho 4,48l khí CO ở đktc, từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hidro bằng 20. công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích khi CO2 trong hỗn hợp khí sau phảm ứng lần lượt là:
 15. La Nhã

  Toán [Lớp 10] các dạng bài tập về Vectơ

  Bài 1: Cho tam giác ABC có trọng tâm G và M, N , K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA. Chứng minh rằng các đẳng thức vecto sau: a. chứng minh hai tam giác MNK và ABC có cùng trọng tâm. bài 2: cho tam giác ABC . TRên cạnh AB , BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, K sao cho...
Top Bottom