Kết quả tìm kiếm

 1. Truong Man Tra

  câu hỏi ôn tập hóa 11

  Câu1: Điều chế NH4NO3 từ không khí, FeS2, H2O (các đk khác có đủ) Câu2: Từ quặng photphat, quặng pirit và nước, không khí, viết pt điều chế NH4NO3, (NH4)2SO4 Câu3: Cho biết thành phần hh của phân đạm, phân lân, phân kali, phân hỗn hợp, phân phức hợp, phân vi lượng và cách điều chế (Giúp với...
 2. Truong Man Tra

  Hóa Câu hỏi ôn tập

  Câu 1: So sánh TCHH của a. N2 và P b. HNO3 và H3PO4 c. Muối nitrat và muối photphat Câu2: Nhận biết NH4Cl, NH4NO3, NaCl, NaNO3 Câu3: Cho biết thành phần hóa học của phân đạm, phân lân, phân kali, phân hỗn hợp, phân phức hợp, phân vi lượng và cách điều chế các loại phân này Tạm thời 3 câu này...
 3. Truong Man Tra

  Hóa Muối nitrat, Muối photphat

  Nêu phương pháp điều chế và ứng dụng quan trọng nhất của muối nitrat và muối photphat, viết ptpu
 4. Truong Man Tra

  Hóa Dung dịch NH3

  Cho mình hỏi tính chất hóa học của DUNG DỊCH NH3 là gì thế ạ? Lưu ý là dung dịch nhé
 5. Truong Man Tra

  Toán Phép đối xứng trục

  Trong các hình sau, hình nào có 4 trục đối xứng A. Hình chữ nhật B. Hình bình hành C. Hình vuông D. Hình thoi Hình nào sau đây có nhiều trục đối xứng hơn các hình khác? A. Hình vuông B. Hình chữ nhật C. Hình thoi D. Hình thang cân
 6. Truong Man Tra

  Hóa Cho SO2 tác dụng với NaOH

  Cho 5,6l CO2 (đktc) đi qua 164 ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,22g/ml) thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được khôi lượng chất rắn là?
 7. Truong Man Tra

  Hóa bài tập cho SO2 tác dụng với NaOH

  Bạn ơi phuơng trình NaOH tác dụng với SO2 ra kết quả như nào phụ thuộc vào tỉ lệ số mol NaOH/số mol SO2 = n _ n<=1: NaOH + SO2 --> NaHSO3 _ n>=â: NaOH + SO2 --> Na2SO3 + H2O _ 1<n<2: Cả hai phuơng trình Ở bài này rơi vào trường hợp cuối nên mình chưa nhìn ra cách giải. Dù sao cũng cảm ơn bạn.
 8. Truong Man Tra

  Hóa bài tập cho SO2 tác dụng với NaOH

  Mình ra hai chất bạn ạ, nhưng mình chưa hiểu cách giải lắm
 9. Truong Man Tra

  Hóa bài tập cho SO2 tác dụng với NaOH

  Bài này phải tính theo tỉ lệ mol bạn ạ
 10. Truong Man Tra

  Hóa bài tập cho SO2 tác dụng với NaOH

  Đót cháy toàn bộ 4,8g lưu huỳnh. Dẫn toàn bộ sảnm phẩm vào 200ml dung dich NaOH 1M. Tính khối lượng muối thu được. Mình tính ra tỉ lệ số mol của NaOH/SO2 rồi không biết làm như nào nữa, giúp với. thanks.
 11. Truong Man Tra

  Bài tập nhận biết

  Nhân biết các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt sau: H2SO4, NaCl, HCl, KF, NaI
 12. Truong Man Tra

  Ngoại ngữ Bài tập về Đảo ngữ

  Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau: 1. ........................................, you would have succeeded in this contest. A. If you follow my advice B. Were you to follow my advice C. Had you followed my advice D. As long as you followed my advice...
 13. Truong Man Tra

  Toán bài tập đồ thị hàm số

  1) Cho (P): y = ax^2 + bx + c. Điều kiện để (P) không cắt trục hoành là? 2) Cho M thuộc (P): y= x^2, A(3;0). AM ngắn nhất khi? 3) Xét thông báo nhiệt độ TB của các năm ở TP Vinh: Tháng: 1 2 3 4 5 6 Nhiệt độ: 1,6 18,6 20,4 25,2...
 14. Truong Man Tra

  u ban phim cua to khong go dau duoc, ma bay gio moi nhan ra loi. Thanks

  u ban phim cua to khong go dau duoc, ma bay gio moi nhan ra loi. Thanks
 15. Truong Man Tra

  Toán HAM SO LUONG GIAC

  Bai 1: Ham so luong giac Minh xin tom tat lai bao quat kien thuc cua bai 1 SGK Toan 11 de moi nguoi tien theo doi noi dung cung nhu minh nam vung them ly thuyet. Con phan ve do thi thi cac ban tu doc trong sach nhe. Rat xin loi moi nguoi vi may tinh nha minh hong ne khong the go co dau duoc, moi...
 16. Truong Man Tra

  Tìm m

  vay ket qua ra la x <= 0 chu nhi? c4
 17. Truong Man Tra

  Tìm m

  denta' = (m-2)^2 - m(m-3) >=0 <=> m^2 - 4m + 4 - m^2 + 3m >=0 <=> -m + 4 >= 0 <=> m <= 4 ban tinh denta' sai a? doc ki lai de bai ho minh
 18. Truong Man Tra

  Vật lí gia toc huong tam

  tai sao lai la D the?
 19. Truong Man Tra

  Tìm m

  Cho phương trình: mx^2 - 2(m-2)x + m-3 =0 Xác định các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm thỏa mãn x1 + x2 + x1x2 >= 2 Ghi rõ cách giải
 20. Truong Man Tra

  Vật lí gia toc huong tam

  Đáp án nào dưới đây sai? Véc tơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều. A. Đặt vào vật chuyển động tròn B. Luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn C. Có độ lớn không đổi D. Có phương và chiều không đổi. giai thich ho minh voi, thanks
Top Bottom