Kết quả tìm kiếm

 1. lê phước

  Toán [Hình 7] 37 bài Toán nâng cao cho học sinh giỏi

  Tiện phiền bài đăng một chút hộ mình nhé đang cần gấp Bài 1 cho tam giác ABC,AM là trung tuyến CMR: AB+AC>2AM (3 cách nhé ) Bài 2 cho tam giác ABC M là điểm trên tia phân giác ngoài góc C CMR: MA+MB>AC+BC Bài 3 cho tam giác ABC M nằm trong tam giác CMR: MB+MC<AB+AC Cảm ơn trước nhé đang...
 2. lê phước

  Toán Bất đẳng thức tam giác

  Bài 1 cho tam giác ABC,AM là trung tuyến CMR: AB+AC>2AM (3 cách nhé ) Bài 2 cho tam giác ABC M là điểm trên tia phân giác ngoài góc C CMR: MA+MB>AC+BC Bài 3 cho tam giác ABC M nằm trong tam giác CMR: MB+MC<AB+AC Cảm ơn trước nhé đang cần gấp
 3. lê phước

  Toán hình học 8 tính chất đường phân giác trong tam giác

  Tính diện tích tam giác ABC, biết rằng AB = 14cm, AC = 35cm, đường phân giác AD bằng 12cm -hướng dẫn bảo là vẽ DE // AB và tính diện tích tam giác ADE
 4. lê phước

  Toán Toán hình 8 cần gấp!!!

  chào nghen mình cũng đang cần giải rất gấp mà ko bít phải lamf ntn, mình có thể hay không làm bài đăng phiền 1 chút Đây là tóan 8 nhé Cho tam giác ABC có AB=2, AC=3 có đường phân giác AD=1,2. Tính góc BAC. cảm ơn trước
 5. lê phước

  Toán Tính góc

  mình có thể hay không làm phiền 1 chút, mình thấy bài mình và bạn cơ bản giống nhau (nên hộ mình nghen) thanks nhiều Đây là tóan 8 nhé Cho tam giác ABC có AB=2, AC=3 đường phân giác AD=1,2. Tính góc BAC. cho trả lời xớm nhé... cảm ơn trước
 6. lê phước

  hình thoi và hình vuông

  mình có thể hay không làm phiền 1 chút Đây là tóa 8 nhé Cho tam giác ABC có AB=2, AC=3 đường phân giác AD=1,2. Tính góc BAC. cho trả lời xớm nhé... cảm ơn trước
 7. lê phước

  Toán tam giác đồng dạng lớp 8

  Cho tam giác ABC có AB=2, AC=3 đường phân giác AD=1,2. Tính góc BAC. cho trả lời xớm nhé... cảm ơn trước
 8. lê phước

  Văn Chiếu hịch cáo

  Tóm tắt các luận điểm trong bài Hịch Tướng Sĩ, Chiếu Dời Đô, Nước Đại Việt ta giúp với nha cần gấp
 9. lê phước

  Sử [Sử 9] Những nét chính về các phong trào yêu nước

  câu hỏi: -trình bầy những nét chính về các phong trào yêu nước trước chiến tranh Thế Gi thứ nhất? -giúp em nhá..../ đang cần gấp like tất nhé
 10. lê phước

  Toán hình học 7

  cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm,AC = 12cm a) tính BC b) trên tia đối AB lấy điểm d sao cho AD=AB.CM tâm giác ABC=ADC c) đg thẳng A song song vs BC cắt CD tại E>CM tam giác EAC cân D)gọi F kad trọng tâm của BC >Cm CA,DF.BE đồng quy tại 1 điểm giúp nhá cần gấp
 11. lê phước

  Địa ôn tập địa 8 hk2

  I-Khí hậu 1.Chứng minh Khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm? 2.Nêu Đặc Điểm thời tiết khí hậu nước ta trong từng mùa gió? 3.Trình bày chung về Khí Hậu Việt Nam? Giải thích? II- Địa hình Trình bày Đặc Điểm cơ bản của Địa hình Việt Nam? III- Đặc điểm sông ngòi Việt Nam...
 12. lê phước

  Địa ôn tập địa 8

  Câu hỏi liên hệ · -Vị trí tỉnh Yên Bái: Nêu ý nghĩa Hồ Thác Bà ( địa phương ) · -Ý nghĩa ĐB sông Hồng, sông Cửu Long · -Ý nghĩa vị trí địa lí nước ta về an ninh quốc phòng giúp mình nhanh nha like tất trả lời nhá
 13. lê phước

  Sử 8 Pháp xâm lược nước ta

  Câu 2 Thực dân pháp đánh Bắc kì lần 1 lần 2 thế nào? Trình bày chiến thắng Cầu Giấy lần 1 và 2? Câu 3: Nêu Nội Dung kết cục của các đề nghị cải cách nửa cuối TK XIX ? giúp e đc ko
 14. lê phước

  Ôn tập học kì 2

  Đề cương địa lí lớp 8 học kì 2 I- Địa hình 1.Trình bày Đặc Điểm cơ bản của Địa hình Việt Nam? II-Khí hậu 1.Chứng minh Khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm? 2.Nêu Đặc Điểm thời tiết khí hậu nước ta trong từng mùa gió? 3.Trình bày chung về Khí Hậu Việt Nam? Giải thích? III-...
 15. lê phước

  Sử 8 Pháp xâm lược nước ta

  Câu 1: Nêu nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta? Câu 2 Thực dân pháp đánh Bắc kì lần 1 lần 2 thế nào? Trình bày chiến thắng Cầu Giấy lần 1 và 2? Câu 3: Nêu Nội Dung kết cục của các đề nghị cải cách nửa cuối TK XIX ? Câu 4: Nêu những tác động chính sách kinh tế thuộc địa của thực dân...
 16. lê phước

  Công nghệ 8

  làm gì có đáp án như thế nhỉ
 17. lê phước

  Công nghệ Công nghệ 8 : Máy biến áp 1 pha .

  tại sao lại như thế vậy bạn
 18. lê phước

  Công nghệ 8

  hộ mình nhá Trên đèn huỳnh quang ghi 110V-45W, để đèn hoạt động bình tường cần mắc vào nguồn điện có đ.Áp là A.100V B.220V C.127V D.110V cảm ơn trước like tất nhá
 19. lê phước

  Công nghệ Công nghệ 8 : Máy biến áp 1 pha .

  tiện thể hộ mình nhá Trên đèn huỳnh quang ghi 110V-45W, để đèn hoạt động bình tường cần mắc vào nguồn điện có đ.Áp là A.100V B.220V C.127V D.110V cảm ơn trước
 20. lê phước

  Công nghệ Công nghệ 8 : Máy biến áp 1 pha .

  bạn cho mình câu cuối trắc nhiệm nhá
Top Bottom