Kết quả tìm kiếm

 1. nguoiyeu198@gmail.com

  Địa [địa 10] thổ nhưỡng quyển

  Câu nói ;'' đất nào cây nấy có ý nghĩa gì? cho ví dụ cụ thể
 2. nguoiyeu198@gmail.com

  Toán [đại số 9] PT và bất PT

  bài 4 hàng số 3 sau dòng ta có bạn có thể giải thích cho mình số 4 từ đâu có không. mình cảm ơn
 3. nguoiyeu198@gmail.com

  Toán [đại số 9] PT và bất PT

  Bài 1: định m để pt x^{2}+(m-1)x+2m-5=0 có 2 nghiệm x1,x2 thỏa\left | x_{1}-x_{2} \right |=2 Bài 2 :định m để pt x^{2}-(2m+1)x+m^{2}+1=0 có hai nghiệm phân biêttj trong đó có 1 nghiệm gấp đôi nghiệm kia. Bài 3: định m để pt 5x^{2}+mx-28=0 có 2 nghiệm x1,x2 thỏa 5x_{1}+2x_{2}-1=0 Bài 4:định...
 4. nguoiyeu198@gmail.com

  Toán [đại số 10] PT và bất PT

  Bài 1: Giaỉ và biện luận mỗi phương trình sau theo tham số m a)mx^{2}+2x+1=0 b)2x^{2}-6x+3m-5=0 c)(m^{2}-5m-36)x^{2}-2(m+4)x+1=0 Bài 2: Định m để pt sau có nghiệm: (mx-3)[(m+1)x-m]=0 Bài 3:Bằng cách sử dụng định lý Vi -ét, hãy tính giá trị các biểu thức sau với x1;x2 là 2 nghiệm...
 5. nguoiyeu198@gmail.com

  [hóa 10] bt

  Hòa tan hoàn toàn m (gam)hỗn hợp hai kim loại ở hai chu kỳ kế tiếp thuộc nhóm 2A với 180g dung dịch HCL 14,6% thu được 6,72 lít khí (đkc).Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 38 gam hỗn hợp muối khan a)xác định tên hai kim loại và m (gam)hỗn hợp hai kim loại b)tính C% dung dịch sau phản ứng...
 6. nguoiyeu198@gmail.com

  Vật lí [lý 10] lực ma sát

  Bạn cho mình hỏi vì sao bài 2 mình tính ra được 30 độ vậy .Cảm ơn bạn nhiều!
 7. nguoiyeu198@gmail.com

  [hóa 10] Bài tập về oxi hóa

  Cho 3 nguyên tố A,B,C có tổng điện tích hạt nhân là 24 ,hiệu điện tích hạt nhân của B và C là 7 .Tổng số electon trong anionBC_{4}^{3-} là 50.Tìm tên A,B,C và cho biết số oxi hóa của B trong hợp chất A_{3}BC_{3} và ion BC_{4}^{3-}
 8. nguoiyeu198@gmail.com

  [hóa 10] BT khó

  Nguyên tố R có cùng hóa trị trong hợp chất oxit cao nhất và hợp chất khí với hidro ,trong hợp chất oxit cao nhất khối lượng R chiếm 46,67% .Xác định R và viết công thức oxit cao nhất , cho biết oxit có tính chất axit hay bazơ.
 9. nguoiyeu198@gmail.com

  Vật lí [lý 10] lực ma sát

  Bài 1: Một vật có khối lượng 4kg trượt từ đỉnh 1 mặt phẳng nghiêng dài 10m , nghiêng góc 30 độ so với phương ngang .Biết gia tốc rơi tự do là 10 m/s^{2} và hệ số ma sát giữa vật và mặt nghiêng là 0,5 .Tính vận tốc của vật ở chân dốc. Bài 2: Một vật được đặt trên một ván phẳng nằm ngang có hệ số...
 10. nguoiyeu198@gmail.com

  Vật lí [lý 10] lực ma sát

  Bài 1: Một vật khi được tạo một vận tốc đầu thì trượt thẳng đều xuống một mặt phẳng nghiêng góc 30 độ ,xác định hệ số ma sát giữa vật và mặt nghiêng. Bài 2: Một mặt phẳng ngang nối tiếp với một mặt phẳng nghiêng .Biết mặt nghiêng dài 1,2m , góc 30 độ, hệ số ma sát giữa vật và bề mặt là 0,4.Vật...
 11. nguoiyeu198@gmail.com

  [toán 10]hệ pt bậc 2 hai ẩn

  (mở ngoặc kép đôi)x\sqrt{y}+y\sqrt{x}=30 x\sqrt{x}+y\sqrt{y}=35
 12. nguoiyeu198@gmail.com

  [toán 10] tọa độ của vecto

  Cho ba điểm A(-1;1), B(1;3), C(-2;0) a) c/m A,B,C thẳng hàng b) tìm tọa độ M sao cho CM=2AB-3AC( ALL VECTO) C)tìm tọa độ N sao cho AN+2AB -4CN=0 (all vecto)
 13. nguoiyeu198@gmail.com

  [toán 10] tọa độ của vecto

  Cho hình bình hành ABCD biết A(-1;3), tâm I(2;3).Đỉnh B và D lần lượt nằm trên Ox và Oy,tìm tọa độ các đỉnh B.C.D
 14. nguoiyeu198@gmail.com

  [toán 10] tọa độ của vecto

  Cho A(-2;-3), B(4;-1), C(2;1),D(-1;0) a) c/m ABCD là hình thang b) tìm tọa độ giao điểm của AB và Ox c) tìm tọa độ giao điểm của AC và BD
 15. nguoiyeu198@gmail.com

  [toán 10] tọa độ của vecto

  Cho tam giác ABC với A(1;5), B(-4;-5),C(4;-1) a)tìm tọa độ chân đường phân giác trong của góc A b)tìm tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC
 16. nguoiyeu198@gmail.com

  [toán 10] tọa độ của vecto

  Cho tam giác ABC có A(2;3),B(-5;1), C thuộc trục Oy và trọng tâm G nằm trên Ox.tìm tọa độ các điểm C và G
 17. nguoiyeu198@gmail.com

  Toán [Toán 10] Tọa độ của vectơ

  Cho tam giác ABC có M(1;4), N(3;0) P(1;1) lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA. Hãy tìm tọa độ của các đỉnh A, B, C và trọng tâm G của tam giác ABC. Chứng minh tam giác ABC và tam giác MNP có cùng một trọng tâm.
 18. nguoiyeu198@gmail.com

  [toán 10] tọa độ của vecto

  cho tam giác ABC có A(2;3), B(-5;1), C thuộc trục Oy ,và trọng tâm G nằm trên Ox .Tìm tọa độ các điểm C và G.
 19. nguoiyeu198@gmail.com

  [toán 10] tọa độ của vecto

  cho A(2;3),B(9;4) và M(2x-1;x+2).tìm x để 3 điểm A ,B và M thẳng hàng. mọi người giúp mình với mình đa tạ :)
 20. nguoiyeu198@gmail.com

  [toán 10] tọa độ của vecto

  tìm m của các vecto sau đây cùng phương: a)\underset{a}{\rightarrow}=(m;3) và\underset{c}{\rightarrow}=(3;4) b)\underset{a}{\rightarrow}=(m+1;2) và \underset{b}{\rightarrow}=(m;-1) mọi người hướng dẫn chi tiết giúp mình với mình đa tạ :)
Top Bottom