Kết quả tìm kiếm

 1. tranvandong08

  Toán Hàm số

 2. tranvandong08

  Toán Bất đẳng thức

 3. tranvandong08

  Toán GTLN,GTNN

  Tìm GTLN,NN của hàm số $y=2x^{4}-3x^{2}+1$ trên $ \left [ -1;2 \right ]$
 4. tranvandong08

  Hóa Dạng tìm các số P,E,N

  hợp chất vô cơ A có công thức phân tử $X_2Y_3$ ,tổng số các hạt trong hợp chất A là 296 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 88 số khối của X nhiều hơn của Y là 20 số proton của Y ,số electron của X ,số khối của Y theo thứ tự là 3 số hạng lập thành 1 cấp số cộng tìm công...
 5. tranvandong08

  Toán Hình học

  Cho △ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Vẽ ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là điểm đối xứng của H qua BC. a) Chứng minh: tứ giác CDHE và tứ giác ABMC nội tiếp b) Chứng minh: CM.CF+BM.BE=\dpi{100} BC^{2} c) Gọi Q là trung điểm của AB. Chứng minh: QE là tiếp tuyến của đường...
 6. tranvandong08

  Toán Hình học

  Cho △ABC nhọn (AB > AC), vẽ đường tròn tâm O đường kính AB cắt BC tại D và AC tại E. Gọi H là giao điểm của AD và BE. a) Chứng minh: CE.CA = CD.CB b) Chứng minh: tứ giác HDCE nội tiếp c) Đường thẳng CH cắt AB tại F. Cho FA = 6cm, FB = 15cm, FH = 5cm. Tính diện tích △ABC. d) Từ C vẽ đường thẳng...
 7. tranvandong08

  Toán Hình học

  Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại hai điểm A,B phân biệt. Đường thẳng OA cắt (O) , (O') lần lượt tại điểm thứ hai là C,D.Đường thẳng O'A cắt (O),(O') lần lượt tại điểm thứ hai là E,F. 1,chứng minh ba đường thẳng AB,CE,DF đồng quy tại I. 2,chứng minh tứ giác BEIF nội tiếp. 3,Cho PQ là...
 8. tranvandong08

  Toán Chứng Minh Bất Đẳng Thức

  Cho ba số a,b,c thỏa mãn điều kiện \large \left\{\begin{matrix} 1\leq a,b,c\leq 3 \\a+b+c=6 \end{matrix}\right. Chứng minh rằng \large a^{3}+b^{3}+c^{3}\leq 36
Top Bottom