Kết quả tìm kiếm

 1. baogiang0304

  Toán Tìm tập xác định

  tìm tập xác định của y bằng cách tìm điều kiện của x sao cho y có nghĩa<=>Điều kiện của x là:x>=1 và x<=3 và x^2-x-20 khác 0 <=> 1<=x<=3 và x khác -4 và khác 5<=> 1<=x<=3
 2. baogiang0304

  Toán Giải bất phương trình

  Bạn sai rùi Với giá trị $x=\dfrac 32$ thì sao????? Mình chữa như sau: Ta có: $(x^2-4)(x^2-4x+3)\ge 0\Leftrightarrow (x+2)(x-1)(x-2)(x-3)\ge 0$. Ta nhẩm nghiệm của pt có $x=-2;1;2;3$. Ta biểu diễn...
 3. baogiang0304

  Toán [Lớp 10] Bài tập về tọa độ

  mình đang bận nên chỉ giúp bạn câu d bài11 thôi nhé!! ta có:3EA+2EB-EC=(EA-EC)+(2EA+2EB)=CA+4EK=0 (với K là trung điểm AB) =>AC=4EK mà A,C,K, xác định =>dễ dàng vẽ E
 4. baogiang0304

  Toán hàm số

  câu 1 của bạn ,mình nghĩ bạn sai khoảng đồng biến: phải là (2; dương vô cực) khi đó x-2>0 =>x>2 hàm số đồng biến <=>tử ax>0 mà x>0 =>a>0 câu2:Ta có :Xđỉnh=m-1 ta lại có hệ số a=1>0 =>hàm số đồng biến trên khoảng (Xđỉnh;dương vô cực) Đẻ hàm số đồng biến trên khoảng (2;dương vô cực) <=>m-1 lớn hơn...
 5. baogiang0304

  Đừng cãi nhau với những thằng ngu vì nếu cãi nhau với chúng,ta sẽ bị đánh bại bởi trình độ ngu...

  Đừng cãi nhau với những thằng ngu vì nếu cãi nhau với chúng,ta sẽ bị đánh bại bởi trình độ ngu lâu năm của chúng...
 6. baogiang0304

  Bài tập đường tròn 9

  Bạn gì ơi mình không thấy câu a) phần 2 1)Ta có DA và DC là tiếp tuyến của (O) =>OD vuông góc với AC(tính chất tiếp tuyến)(1) Ta có:C thuộc (O) và C khác A,B =>ACB=90•(t/c) =>AC vuông góc với BC(2) (1),(2)=>OD//BC(cung vuông góc với AC) 2b)Ta co:BC//OD =>ECB=EDO Mà EDO=ADO Mà ECB=CAB(cùng bằng...
 7. baogiang0304

  Toán Toán 9

  Căn 3 trên 2 Nếu thấy hay like cho mik nhé!!
 8. baogiang0304

  Toán Toán 9

  Hehe Tam giác ABC vuông tại A có góc ABC=60• =>sinABC =1/2 =>AC=1/2BC=1/2a =>AB^2=BC^2-AC^2=a^2-a^2/4 =>AB=căn3/2
 9. baogiang0304

  Toán toán 9 số

  Bạn gập làm 4 phần bằng cách gập đôi 2 lần =>Mỗi phần là 2/3:4=1/6(m) Ta cắt lấy 1 phần còn 3 phần =>3 phần là: 1/6*3=1/2(m)(đpcm)
 10. baogiang0304

  Toán Toán hình đề cương lớp 9

  Câu a)Ta có :BH vuông góc với AC(H là trực tâm) CK vuông góc với AC(AK là đường kính,C thuộc (O)) =>BH//CK(cùng vuông góc với AC)(1) Ta cũng có:CH vuông góc với AB(H là trực tâm) BK vuông góc với AB(AK là đường kính,B thuộc (O)) =>CH//BK(cùng vuông góc với AB)(2) (1),(2)=>BHCK là hình bình...
 11. baogiang0304

  Toán Tỉ số lượng giác của góc nhọn

  Ban đầu ,bạn vẽ đường cao AH vuông góc với BC tại H.Do AC =AM nên tam giác ACM cân tại A =>AH cũng là trung tuyến tam giác ACM =>CH=HM =1/2CM=1/2BM Trong tam giác AHB và tam giác AHC có tan B=AH/BH;tanC=AH/CH =>tanB/tanC=CH/BH Mà CH =HM =BM/2=CM/2 =>Bh=3CH=>tanB/tanC =CH/BH=1/3
Top Bottom