Kết quả tìm kiếm

 1. 0986989044
 2. 0986989044
  Chủ đề

  Toán 7 tìm x

  các bạn giúp mình làm bài này nhé: a)81^{-21}.27^{x}=9^{5} b)(x-1)^{2}+(y+2)^{2}=0
  Chủ đề bởi: 0986989044, 22 Tháng mười 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 3. 0986989044
 4. 0986989044
 5. 0986989044
  Chủ đề

  Toán 7 tìm x,y,z

  các bạn giúp mình làm câu này nhé: x+y=x:y=3 (x-y)
  Chủ đề bởi: 0986989044, 22 Tháng tám 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 6. 0986989044
  Chủ đề

  Toán 7 tìm x,y,z

  các bạn giúp mình làm câu này nhé: x:y:z=3:4:5 và 5z^{2}-3x^{2}-2y^{2}=594
  Chủ đề bởi: 0986989044, 22 Tháng tám 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 7. 0986989044
  Chủ đề

  Toán 7 tìm x,y,z

  các bạn giúp mình làm câu này nhé: \frac{2x+1}{5}=\frac{3y-2}{7}=\frac{2x+3y-1}{6x}
  Chủ đề bởi: 0986989044, 22 Tháng tám 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 8. 0986989044
 9. 0986989044
 10. 0986989044
  các bạn giúp mình làm câu này nhé: \frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{5} và xyz =810
  Chủ đề bởi: 0986989044, 17 Tháng tám 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 11. 0986989044
  Chủ đề

  Toán 7 tìm x,y,z

  các bạn giúp mình làm câu này nhé: \frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-4}{4} và 2x+3y-z=50
  Chủ đề bởi: 0986989044, 17 Tháng tám 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 12. 0986989044
  Chủ đề

  Toán 7 tìm x,y,z

  các bạn giúp mình làm câu này nhé: \frac{2x}{3}=\frac{3y}{4}=\frac{4z}{5} và x+y+z=49
  Chủ đề bởi: 0986989044, 17 Tháng tám 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 13. 0986989044
 14. 0986989044
  các bạn giúp mình làm bài này nhé: 2x=3y=4z và x+y+z=28
  Chủ đề bởi: 0986989044, 14 Tháng tám 2019, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 15. 0986989044
  các bạn giúp mình làm bài này nhé:...
  Chủ đề bởi: 0986989044, 11 Tháng tám 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 16. 0986989044
 17. 0986989044
  các bạn giúp mình làm bài này nhé \frac{2^{15}.9^{4}}{6^{6}.8^{3}}
  Chủ đề bởi: 0986989044, 11 Tháng tám 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 18. 0986989044
  Chủ đề

  Toán 7 Tìm x

  các bạn giúp mình làm bài này nhé \left | 2x+1 \right |= x-1
  Chủ đề bởi: 0986989044, 7 Tháng tám 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 19. 0986989044
 20. 0986989044
-->