Kết quả tìm kiếm

 1. trần duy
 2. trần duy
 3. trần duy
 4. trần duy
 5. trần duy
 6. trần duy
 7. trần duy
 8. trần duy
 9. trần duy
 10. trần duy
 11. trần duy
  Chủ đề

  Toán 9 tìm x

  2x^{2}-8x-2\sqrt{x^{2}-4x+5}
  Chủ đề bởi: trần duy, 29 Tháng chín 2018, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 12. trần duy
 13. trần duy
 14. trần duy
 15. trần duy
  tìm GTNN của \sqrt{\frac{x}{\sqrt{x}-1}}
  Chủ đề bởi: trần duy, 9 Tháng chín 2018, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 16. trần duy
  Tìm GTNN của $\frac{2x+8}{\sqrt{x}-2}$
  Chủ đề bởi: trần duy, 24 Tháng bảy 2018, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 17. trần duy
 18. trần duy
  http://hocmai.vn/course/view.php?id=58
  Chủ đề bởi: trần duy, 7 Tháng bảy 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Video bài giảng
 19. trần duy
 20. trần duy
-->